tammi 022019
 

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Mynämäen kunnalta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.).

Ympäristösihteerin toimipaikka on Mynämäen kunnanvirastolla, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki.

Ympäristösihteeri Laura Ahtiainen, puh. 040 135 4516, etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Masku ja Nousiainen
  • koko yhteistoiminta-alueella vesihuoltolain ja hajajätevesilainsäädännön mukaiset asiat sekä VOC- ja mara-asiat

Ympäristösihteeri Katja Holttinen, puh. 040 135 4515, etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
  • koko yhteistoiminta-alueen meluilmoitukset, louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa-asiat sekä ruoppaukset