Yksityistiet

Maskun yksityistieasioista vastaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen tiejaosto. Kunta myöntää vuosittain kunnossapito- ja peruskorjausavustuksia järjestäytyneille tiekunnille tiejaoston päätöksen mukaan.

Yksityistielle tulee olla perustettu tiekunta. Sen voi perustaa maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse omassa perustamiskokouksessa.

Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa

Vuosittain haettavat kunnossapito- ja peruskorjausavustuslomakkeet

Avustusanomuslomakkeet 2021