Ympäristönsuojelu

Yhteystiedot

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Mynämäen kunnalta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Mynämäen kunnanvirastolla, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki

Laura Ahtiainen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 516
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

 • vastuukunnat Masku ja Nousiainen
 • koko yhteistoiminta-alueella vesihuoltolain ja hajajätevesilainsäädännön mukaiset asiat sekä VOC- ja mara-asiat

Katja Holttinen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 515
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

 • vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
 • koko yhteistoiminta-alueen meluilmoitukset, louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa-asiat sekä ruoppaukset

Ympäristönsuojelupalvelut

 • Jätevesineuvonta
 • Ilmansuojelu
 • Jätehuollon valvonta
 • Luonnonsuojelu
 • Maskun kunnan arvokkaat luontokohteet
 • Meluntorjunta
 • Vesiensuojelu (jätevesien johtamisasiat, ojitusasiat)
 • Ympäristölupa-asiat

Jätevesineuvonta

Valonia tarjoaa maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa sekä auttaa ja neuvoo asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Voit kysellä tietoa mm. erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä, niiden kustannuksista ja toimivuudesta sekä lainsäädännön vaatimuksista.
 
Valonian vesiasiantuntijat neuvovat kiinteistönomistajia puhelimitse arkisin klo 9-16.
 
Yhteystiedot ovat:
Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369
Jarkko Leka puh. 040 197 2265

Vieraslajien torjunta

Oikea aika jättipalsamin torjuntatoimiin on nyt alkukesästä 

Varsinais-Suomen ELY:ssä on valmistunut raportti vieraslajien torjunnan hyvistä käytännöistä.

Raportti on luettavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/92360

Enemmän lämpöä –  vähemmän nokea

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön, poltto-opas

Linkkejä ympäristöaiheisiin palveluihin