Ympäristönsuojelu

Yhteystiedot

Maskun kunta ostaa ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Mynämäen kunnalta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Mynämäen kunnanvirastolla, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki

Laura Ahtiainen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 516
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Masku ja Nousiainen
  • koko yhteistoiminta-alueella vesihuoltolain ja hajajätevesilainsäädännön mukaiset asiat sekä VOC- ja mara-asiat

Katja Holttinen
Ympäristösihteeri
Puh. 040 1354 515
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
  • koko yhteistoiminta-alueen meluilmoitukset, louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa-asiat sekä ruoppaukset

Ajankohtaista

Ympäristönsuojelu kartoittaa pohjavesi- ja ranta-alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä

Ympäristönsuojelu pyytää pohjavesi- ja ranta-alueiden kiinteistöjen omistajilta jätevesiselvitystä, jonka pohjalta laaditaan jätevesirekisteri.

Ensimmäiset jätevesiselvityskirjeet lähtevät viikolla 44.

Kirjeen mukana tulee  yksi jätevesiselvityslomake, mutta tarvittaessa niitä on saatavilla lisää ympäristönsuojelun lomakepankista ja virastotalolta. Lomakepankin kautta on mahdollista täyttää sähköinen selvityslomake.

Jätevesijärjestelmiä ja selvityslomaketta koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan neuvontaorganisaatio Valonialle.

Yhteystiedot:

Katariina Yli-Heikkilä
vesiasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Ympäristönsuojelupalvelut

Jätevesineuvonta

Valonia tarjoaa maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa sekä auttaa ja neuvoo asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Voit kysellä tietoa mm. erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä, niiden kustannuksista ja toimivuudesta sekä lainsäädännön vaatimuksista.
 
Valonian vesiasiantuntijat neuvovat kiinteistönomistajia puhelimitse arkisin klo 9-16.
 
Yhteystiedot ovat:
Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369
Jarkko Leka puh. 040 197 2265

Vieraslajien torjunta

Oikea aika jättipalsamin torjuntatoimiin on nyt alkukesästä PDF

Varsinais-Suomen ELY:ssä on valmistunut raportti vieraslajien torjunnan hyvistä käytännöistä.

Raportti on luettavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/92360

Enemmän lämpöä –  vähemmän nokea

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön, poltto-opas PDF

Linkkejä ympäristöaiheisiin palveluihin