Varhaiskasvatuksen asiakkaalle

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluihin haetaan sähköisellä hakemuksella.  Hakemukset tulee jättää pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoitotarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee paikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Tieto varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä tulee asiakkaan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiin ja se on luettavissa eAsioinnissa. Mikäli huoltaja ei ole antanut lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, päätös tulee postitse.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, perhe sopii tutustumiskäynneistä hoitopaikan kanssa, lapsesta tehdään varhaiskasvatussopimus ja huoltajien tulee toimittaa tuloselvitys varhaiskasvatustoimistoon. 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa aina viikkoa ennen alkavaa hoitoviikkoa sähköiseen järjestelmään. Esim. viikon 12 hoitoajat ilmoitetaan viikon 11 maanantaina klo 8 mennessä, 

Lasten sairaudet ja varhaiskasvatus

Sairaan lapsen hoitopaikka on koti tai jokin muu tuttu paikka. Tautien ehkäisyssä ja leviämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan niin kotona kuin varhaiskasvatuksessakin.  Samalla tautien kesto pitkittyy, jos lapsi ei saa rauhassa levätä ja toipua.

Suosittelemme myös, että sairaan lapsen sisarusta ei tuoda hoitoon tartuntojen välttämiseksi. 

Lisätietoja tästä: Milloin lapsi on valmis sairauden jälkeen takaisin hoitoon? 

Varhaiskasvatussuhteen irtisanominen

Varhaiskasvatussuhteen irtisanominen tapahtuu kirjallisesti lomakkeella.

Irtisanomisen voi tehdä myös sähköpostilla varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon pia.kyrola@masku.fi. Sähköpostilla lähetettäessä tulee muistaa, että se ei ole tietoturvallinen tapa lähettää tietoja. Irtisanomisilmoituksesta tulee ilmetä lapsen nimi ja viimeinen hoitopäivä. Hoitosuhdetta ei voi irtisanoa takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen Varda -tietovaranto

Varda tiedote perheille pdf