Varhaiskasvatuksen asiakkaalle

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluihin haetaan sähköisellä hakemuksella.  Perheiden on mahdollisuus hakea kunnallista päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikkaa sekä yksityisiä palveluja yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Hakemukset tulee jättää pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoitotarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee paikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Järjestelmämme puute on että  ohjelma ei ilmoita hakemuksen perilletulosta, vaikka ne perille tulevatkin.  Päätös paikasta pyritään aina tekemään viimeistään kuukautta ennen aloitusajankohtaa (kesken kauden tulleet hakemukset). Toimintakauden alun päätökset tehdään touko-kesäkuun aikana. Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta. 

Tieto varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä tulee asiakkaan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiin ja se on luettavissa eAsioinnissa. Mikäli huoltaja ei ole antanut lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, päätös tulee postitse.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, perhe sopii tutustumiskäynneistä hoitopaikan kanssa, lapsesta tehdään varhaiskasvatussopimus ja huoltajien tulee toimittaa tuloselvitys varhaiskasvatustoimistoon asiakasmaksun määrittämistä varten. 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Lapsen erityisruokavaliot

Ilmoitus erityisruokavaliosta 

Kansallisen allergiaohjelman ohjeet varhaiskasvatukseen 

Tiedote erityisruokavalioista varhaiskasvatukseen 

Mobiilikirjaus

Maskun kunnassa on käytössä mobiilikirjaus. Hoidon alkaessa perhe saa kuittausta vastaan kaksi NFC -tunnistetta/lapsi. Lapsen saapuessa ja lähtiessä huoltja kirjaa lapsen saapuneeksi/lähteneeksi näyttämällä tunnistetta hoitopaikan matkapuhelimeen. Lisätietoja mobiilikirjauksesta saa henkilökunnalta. Kadonneesta NFC -tunnisteesta peritään 20,00 € korvaus.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa aina viikkoa ennen alkavaa hoitoviikkoa sähköiseen järjestelmään. Esim. viikon 12 hoitoajat ilmoitetaan viikon 11 maanantaina klo 8 mennessä, 

Lasten sairaudet ja varhaiskasvatus

Sairaan lapsen hoitopaikka on koti tai jokin muu tuttu paikka. Tautien ehkäisyssä ja leviämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan niin kotona kuin varhaiskasvatuksessakin.  Samalla tautien kesto pitkittyy, jos lapsi ei saa rauhassa levätä ja toipua.

Suosittelemme myös, että sairaan lapsen sisarusta ei tuoda hoitoon tartuntojen välttämiseksi jos kyseessä on hyvin tarttuva tauti. 

Lisätietoja tästä: Milloin lapsi on valmis sairauden jälkeen takaisin hoitoon? 

Apua huoleen ja arkeen

Neuvolan perhetyö

Perheneuvola Hermanni 

Kotipalvelu

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Katso millaisissa tilanteissa voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen

Sosiaaliasiamiehen esite 2021

sosiaaliasiamies@merikratos.fi

potilasasiamies@merikratos.fi

Varhaiskasvatussuhteen irtisanominen

Varhaiskasvatussuhteen irtisanominen tapahtuu kirjallisesti.

Irtisanominen pdf

Irtisanomisen voi tehdä myös sähköpostilla varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon pia.kyrola@masku.fi. Sähköpostilla lähetettäessä tulee muistaa, että se ei ole tietoturvallinen tapa lähettää tietoja. Irtisanomisilmoituksesta tulee ilmetä lapsen nimi ja viimeinen hoitopäivä. Hoitosuhdetta ei voi irtisanoa takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen Varda -tietovaranto

Varda tiedote perheille pdf