Varhaiskasvatuksen asiakkaalle

Varhaiskasvatukseen hakeminen

HUOM! Sähköisten palvelujen huoltokatko 22.5.2024 klo 18 – 22

Varhaiskasvatuspalveluihin haetaan sähköisellä hakemuksella.  Perheiden on mahdollisuus hakea kunnallista päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikkaa sekä yksityisiä palveluja yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Hakemukset tulee jättää pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoitotarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee paikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Järjestelmämme puute on että  ohjelma ei ilmoita hakemuksen perilletulosta, vaikka ne perille tulevatkin.  Päätös paikasta pyritään aina tekemään viimeistään kuukautta ennen aloitusajankohtaa (kesken kauden tulleet hakemukset). Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta. 

Tieto varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä tulee asiakkaan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiin ja se on luettavissa eAsioinnissa. Sähköposti saattaa mennä roskapostikansioon. Mikäli huoltaja ei ole antanut lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, päätös tulee postitse.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, perhe sopii tutustumiskäynneistä hoitopaikan kanssa, lapsesta tehdään varhaiskasvatussopimus ja huoltajien tulee toimittaa tuloselvitys varhaiskasvatustoimistoon asiakasmaksun määrittämistä varten. 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Varhaiskasvatuksen Varda -tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Vardaan tallennettua tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018).

Varda tiedote perheille 2023.pdf

Lapsen erityisruokavaliot

Ilmoitus erityisruokavaliosta DOCX

Ilmoitus erityisruokavaliosta PDF

Kansallisen allergiaohjelman ohjeet varhaiskasvatukseen PDF

Tiedote erityisruokavalioista varhaiskasvatukseen PDF

 

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa aina viikkoa ennen alkavaa hoitoviikkoa sähköiseen järjestelmään. Esim. viikon 12 hoitoajat ilmoitetaan viikon 11 maanantaina klo 8 mennessä, 

Aina mikäli sivu ei avaudu sinulla, ota yhteys varhaiskasvatusjohtajaan tai yksikön johtajaan. Tarvittaessa hoitoajan voi ilmoittaa myös sähköpostilla em. henkilöille. 

 

Lasten sairaudet ja varhaiskasvatus

Sairaan lapsen hoitopaikka on koti tai jokin muu tuttu paikka. Tautien ehkäisyssä ja leviämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan niin kotona kuin varhaiskasvatuksessakin.  Samalla tautien kesto pitkittyy, jos lapsi ei saa rauhassa levätä ja toipua.

Suosittelemme myös, että sairaan lapsen sisarusta ei tuoda hoitoon tartuntojen välttämiseksi jos kyseessä on hyvin tarttuva tauti. 

Lisätietoja tästä: Milloin lapsi on valmis sairauden jälkeen takaisin hoitoon? 

 

Apua huoleen ja arkeen

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Katso millaisissa tilanteissa voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen

Sosiaaliasiamiespalvelun esite2024.pdf 

 

Varhaiskasvatussuhteen irtisanominen

Varhaiskasvatussuhteen irtisanominen tapahtuu kirjallisesti.

  • Täyttämällä sähköisessä asioinnissa varhaiskasvatuksen irtisanoutumislomake.

 https://www.masku.fi/sahkoinen-asiointi/ 

  • tai tulostamalla/skannaamalla irtisanomislomake

Irtisanominen PDF

  • irtisanomisen voi tehdä myös sähköpostilla varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon pia.kyrola(at)masku.fi. Sähköpostilla lähetettäessä tulee muistaa, että se ei ole tietoturvallinen tapa lähettää tietoja. Irtisanomisilmoituksesta tulee ilmetä lapsen nimi ja viimeinen hoitopäivä. Hoitosuhdetta ei voi irtisanoa takautuvasti.