Rakennusvalvonta

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai. Kokoukseen tarkoitetut rakentamiseen liittyvät hakemukset ja asiat on toimitettava rakennusvalvontaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon arkikeskiviikkona teknisellä osastolla virka-aikana.

Rakennustarkastaja käsittelee viikoittain rakennusluvat. Tekninen johtaja päättää suunnittelutarveluvat ja poikkeusluvat käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lupahakemusten käsittelyaika on noin 1–3 viikkoa siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennusluvassa määrätyt katselmukset tilataan rakennustarkastajalta puhelinaikana. Katselmukset tilaa vastaava työnjohtaja.