Rakennusvalvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai. Kokoukseen tarkoitetut rakentamiseen liittyvät hakemukset ja asiat on toimitettava rakennusvalvontaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Rakennustarkastaja käsittelee viikoittain rakennusluvat. Maankäyttöinsinööri päättää suunnittelutarveluvat ja poikkeusluvat käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lupahakemusten käsittelyaika on noin 1–3 viikkoa siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennusluvassa määrätyt katselmukset tilataan rakennustarkastajalta puhelinaikana. Katselmukset tilaa vastaava työnjohtaja.

Arkistopalvelut

Rakennuslupa-asiakirjojen tilaukset johanna.salmela(at)masku.fi. Lupapiirustuksia voidaan toimittaa sähköisessä muodossa. Paperikopiot tilataan kopiointilaitokselta.

Arkistosta noudetuista asiakirjoista peritään 20 € (norm. tiedonhaku).  Skannatut A4 ja A3 kokoiset 10 €/kpl ja A2/A1/A0 kokoiset  20 €/kpl. Paperikopiot kopiolaitoksen taksan mukaan.