Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut vastaavat kuntalaisten monenlaisiin avun- ja tuentarpeisiin ja palvelevat kaikenikäisiä kuntalaisia. Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalityö ja -ohjaus, maahanmuuttajatyö, toimeentulotuki sekä työllistämistoiminta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. 

Löydät lisätietoa palveluista osoitteesta www.varha.fi – Sosiaalipalvelut LINKKI