Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat yleiskaavat

Kanta-Maskun ja Lemun rantaosayleiskaava

Nähtävillä olevat asemakaavat

Askaistentie 55–67, Lemu, asemakaava ja -kaavamuutos

Lemu, Pihlajamäki III (Mäntyhaka)

Lukkarintien asemakaavan muutos ja laajennus

Nivolan ja Lankonkujan alueen muutos

Pirttimäki II, uusi asemakaava