Ajankohtaista

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 21.6.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 21.6.2022.Aluehallitus käsitteli Liedon, Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatiota koskevaa päätöstä (13.5.2022) koskevat oikaisuvaatimukset. Aluehallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta. Hyvinvointialuejohtajan esityslistan mukainen päätösehdotus voitti äänin 8-7 aluehallituksen puheenjohtajan Sanna Vauranojan tekemän muutosesityksen oikaisuvaatimusten hyväksymisestä. Äänestystuloksen perusteella vaatimukset hylättiin. – Haluamme ottaa huomioon kuntien toiveet ja tarpeet hyvinvointialuetta rakentaessamme, ja siksi esitimme oikaisuvaatimusten hyväksymistä.

Lue lisää »

Maasto on kuivaa ja syttyy herkästi – älä sytytä kokkoa tai muuta avotulta

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kehottaa maakunnan asukkaita erityiseen varovaisuuteen metsäpaloriskin vuoksi. Avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Juhannuskokon polttamista koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa avotulen tekoa. Nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Avotulella tarkoitetaan kaikkea sellaista tulta, joka voi päästä irti ja levitä ympäristöön maapohjan tai kipinöinnin kautta. Avotulenteon

Lue lisää »

Juhannuksen jätteiden ABC ja jätehuollon poikkeusaikataulut juhannuksena 2022

Minne lajitella rikki menneet uimakellukkeet tai parhaat päivänsä nähnyt teltta? Miksi juhannuskokossa ei saa polttaa roskia? Vinkit juhannuksen jätehuoltoon ja tarkistuslistan ajankohtaisten jätteiden lajitteluun tarjoaa sinulle Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH). Kurkkaa ohjeen lopusta juhannuksen poikkeukselliset aukiolot ja muutokset LSJH:n alueen jätehuoltopalveluihin. Esimerkiksi juhannuksen aatonaattona 22. kesäkuuta avoinna olevat lajitteluasemat sulkevat porttinsa viimeistään kello 18. Grilli Sähkögrilli

Lue lisää »

Varsinaissuomalaisten toiveita ja ajatuksia paikallisjunaliikenteestä kerätään kyselyllä

Millaisen paikallisjuna-aseman sinä tarvitset? Mitä ominaisuuksia kaipaat paikallisjunalta? Varsinais-Suomen liitto ja Valonia selvittävät asukkaiden ja muiden Varsinais-Suomessa liikkuvien toiveita paikallisjunaliikenteen palvelutasosta. Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua ja tehdään tarvittavaa selvitystyötä laajassa yhteistyössä. Varsinais-Suomen liitto edistää osaltaan paikallisjunaliikenteen tavoitteiden toteutumista esimerkiksi taustaselvityksillä. Nyt paikallisjunaliikenteen asemien ja junien suunnittelun tueksi kaivataan tietoa potentiaalisten matkustajien

Lue lisää »

Löydetty Matkahuollon matkakortti

Rivieralta, Ison kiven rannalta, roskiksesta on löydetty Matkahuollon matkakortti. Mikäli tunnistat kortin omaksesi (eli tiedät kortin numeron), niin voit tulla noutamaan sen kunnan palvelupisteestä viraston aukioloaikana.

Lue lisää »

Koulut alkavat Maskun kunnassa jälleen keskiviikkona 10.8.2022

Ensimmäinen koulupäivä kouluittain ja esiopetusajat yksiköittäin: Askaisten koulu Esiopetus        kello 8.15–12.15 1–6 luokat        kello 8.15–12.15 Kurittulan koulu Esiopetus        kello 8.30–12.30 1–2 luokat        kello 8.25–11.30 3–6 luokat       kello 8.25–12.30 Lemun koulu Esiopetus        kello 8.30–12.30 1–2 luokat        kello 8.30–11.30 3–6 luokat       kello 8.30–12.30 Maskun Hemmingin koulu 7 luokat           kello 8.35–12.30 8–9 luokat       kello 9.25–12.30

Lue lisää »

Kunnanvirasto on suljettuna 4.-31.7. 2022

Kunnanvirasto pidetään suljettuna kesälomien keskittämisestä johtuen ajalla 4.–31.7.2022. Päivystysnumerot palvelevat seuraavasti: Rakennusvalvonta Rakennusluvat, jotka on jätetty ennen 15.6.2022, pyritään käsittelemään ennen kunnanviraston kesäsulkua, joka alkaa 4.7.2022. Maskun rakennusvalvonnan toimistossa rakennustarkastaja Jonna Oksasen tavoittaa puhelimitse kesäsulun aikana 4.–31.7.2022, parhaiten klo 9–13, puh. 044 7388 257. Heinäkuussa käsitellään rakennuslupia normaalisti, mutta päätösten antopäivä on elokuussa, kun kunnanvirasto

Lue lisää »

Perusturvakuntayhtymä Akseli tiedottaa; Arkeen voimaa

Kaipaatko tukea ja vinkkejä arjen haasteisiin? Haluatko lisätä omaa hyvinvointia ja jaksamista? Tule mukaan maksuttomaan Arkeen Voimaa -ryhmään! Akselin kuntien alueella järjestetään säännöllisesti Arkeen Voimaa itsehoidon ryhmätoimintaa henkilöille, joilla on esimerkiksi omasta tai läheisen pitkäaikaissairaudesta, työttömyydestä tai yksinäisyydestä johtuvia haasteita selviytyä arjessaan. Osallistumalla ryhmään opit keinoja joilla voit helpottaa omaa arkeasi. Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi

Lue lisää »

Päivitys 8.6.2022 – Talousveden väliaikainen klooraus

Kunnossapitotyöt Humikkalan vesilaitoksella on tällä erää saatu valmiiksi ja lähtevän veden klooridesinfiointi on lopetettu 7.6.2022. Klooridesinfioinnin aikana vedessä mahdollisesti esiintynyt haju/maku vähenevät ja poistuvat lähiviikkojen aikana, kun vesi vaihtuu verkostossa. — Alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen Humikkalan vesilaitoksen kunnossapitotyöt jatkuivat vielä viikolla 21. Lähtevän veden väliaikainen klooridesinfiointi päästään lopettamaan viikon 22 lopulla, kun viimeisten vesinäytteiden tulokset ovat

Lue lisää »

Keskitetyt lietekuljetukset alkavat Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja Paraisilla

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on saanut kevään aikana päätökseen kiinteistöjen lietetyhjennysten kilpailutukset Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja kanta-Paraisten alueella. Asukkaille lisätietoja on luvassa loppukesällä ja tyhjennykset kunnissa alkavat syksyllä.   Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella siirtyy saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus vaiheittain vuoteen 2026 mennessä kuntien vastuulle. Seuraavana keskitettyihin kuljetuksiin siirrytään Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja kanta-Paraisilla.

Lue lisää »

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 1.8.2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021). Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu

Lue lisää »

Maskun asukasbudjetti #masbu; tuloksen vahvistaminen

Maskun asukasbudjetin äänestys päättyi 31.3.2022. Ääniä annettiin yhteensä 363. Maskun kunnanhallitus päätti 25.4.2022 vahvistaa asukasbudjetin äänestyksen tuloksen ja hyväksyi toteutukseen 11 eniten ääntä saanutta kohdetta, kokonaismääräraha yhteensä enintään 100.000 euroa. Kts. lisätietoja: https://masku.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=7027 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toteutusvaiheeseen tulisivat seuraavat kohteet, äänimäärän mukaisessa järjestyksessä: Kohde Äänimäärä Isonkivenranta – hyppytorni 37 Rivieran rannoilta pois puskat ja puut

Lue lisää »

Poissaoloseurannan kautta tuetaan oppilaiden kouluarkeen kiinnittymistä

Naantalin, Kaarinan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisen ja Paimion alueella vakiinnutetaan alueellista poissaolojen seurannan ja koululäsnäolon vahvistamisen mallia. Toimintamallin vakiinnuttamiseen pyritään kuudessa kunnassa tiiviillä yhteistyöllä, näkökulmamuutoksella sekä kehittämällä tekniikkaa opettajien ja huoltajien yhteisen työn tueksi. Toiminta on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Sitouttavan kouluyhteisötyön hanketta, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden poissaolojen ennaltaehkäisyä ja niihin varhaisesti puuttumista sekä

Lue lisää »

Tietoa kompostointirekisteristä

Kompostointirekisteri on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtäviin kuuluva rekisteri, joten tiedustelut ja ilmoitukset tulee ohjata heille. Asiakkaille tiedoksi, että Lounais-Suomen alueella ei ole kiire ilmoittaa kompostointitietoja, tuo paljon julkisuudessa ollut määräpäivä on Uudenmaan alueen itse asettama päivämäärä ja siihen on valtakunnallinen media tarttunut. Jätehuoltolautakunta tekee ilmoitusta varten sähköisen lomakkeen, joten toivotaan asukkaiden malttavan mielensä siihen asti, että

Lue lisää »

Kunnanviraston ulko-ovien aukiolo

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022, että kunnanviraston ulko-ovi pidetään perjantaisin lukittuna 2.5.2022 alkaen. Muutos ei muuta viraston palveluaikaa, joka perjantaisin on edelleen klo 9–15, vaan asiakkaat ohjeistetaan soittamaan viraston ovikelloa ja heidät palvellaan normaalikäytännön mukaisesti. Muutoksella ei myöskään ole vaikutusta viraston henkilöstön työaikaan.

Lue lisää »