Maskun kunnan ja V-S hyvinvointialueen vammaisneuvostot

Vammaisneuvosto on yksi kunnan lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä. Vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi kunnassa. Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallitus asettaa vammaisneuvoston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä. 

Vammaisneuvosto vaikuttaa eri hallinnonaloilla tehtävään toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan niissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisille henkilöille. Maskun vammaisneuvostolla on paikallaolo- ja puheoikeus Maskun kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa, hyvinvointilautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.

Maskun vammaisneuvoston toimintasääntö on luettavissa täältä.

Maskun vammaisneuvoston jäsenet

JäsenVarajäsen

Koivusalo Sanna
Puheenjohtaja
sanna.koivusalo(at)lh.masku.fi
Puh. 040 8467 839

Kero Anne
anne.kero(at)lh.masku.fi

Saarinen Krista
krista.saarinen(at)lh.masku.fi

ei varajäsentä
Suominen Olli J.
suominen.j.olli(at)gmail.com
puh. 040 5417 662
Suominen Katriina
Virtanen Kirsi
kirsi.virtanen(at)lh.masku.fi
Leppänen Eeva-Liisa
Välimaa Mika
mika.valimaa(at)lh.masku.fi
puh. 0400 632 643
Sillanpää Jarmo

Kankaristo Satu
sihteeri
satu.kankaristo@masku.fi
puh. 044 7388 204

ei varajäsentä