Kulttuuripalvelut

 

Erilaisia kulttuuritilaisuuksia järjestetään pääosin yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritapahtumista tiedotetaan Maskulaisessa, sivistysosaston kausitiedotteessa sekä kunnan laitosten ilmoitustauluilla.

Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kursseja, kerhoja, retkiä ja leirejä yhteistoiminnassa muun vapaa-aikatoimen kanssa.

Tietoa saattajakortista