Kulttuuripalvelut

 

Tutustu Maskun syksyyn, muun muassa tapahtumiin, liikuntaryhmiin, nuorten iltoihin ja aukioloaikoihin! Syksyn 2022 esite on luettavissa tämän linkin takana!

Erilaisia kulttuuritilaisuuksia järjestetään pääosin yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritapahtumista tiedotetaan Maskulaisessa, sivistysosaston kausitiedotteessa sekä kunnan laitosten ilmoitustauluilla.

Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kursseja, kerhoja, retkiä ja leirejä yhteistoiminnassa muun vapaa-aikatoimen kanssa.

Tietoa saattajakortista