Kulttuuripalvelut

Kaikki kunnan tilat on suljettu yleisöltä 17.3.-13.5.2020

Erilaisia kulttuuritilaisuuksia järjestetään pääosin yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritapahtumista tiedotetaan Maskulaisessa, sivistysosaston kausitiedotteessa sekä kunnan laitosten ilmoitustauluilla.

Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kursseja, kerhoja, retkiä ja leirejä yhteistoiminnassa muun vapaa-aikatoimen kanssa.