Ikäihmiset

Iäkkäät tarvitsevat yksilöllisiä, huolelliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvia palveluja oikea-aikaisesti. Keskeisiä iäkkäiden palveluja ovat terveyspalvelujen lisäksi hyvinvointia edistävät palvelut, kotihoito, omaishoito, muut kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautinen hoito.

Jos et vielä saa ikääntyneiden palveluita, voit ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa erilaisista kotona asumista tukevista palveluvaihtoehdoista.

Asiakasohjauksesta voidaan tarvittaessa myös varata asiakkaalle palvelutarpeen arviointiaika. Palvelutarpeen arviointi tehdään kotikäyntinä.

Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin
suomeksi p. 02 262 6164 (klo 9-15)

Lisätietoa palveluista Varhan verkkosivuilla LINKKI

Ravitsemustietoa
Kansallisesta ravitsemusportaalista löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Ravitsemusportaaliin pääsee tästä.