Ikäihmiset

Iäkkäät tarvitsevat yksilöllisiä, huolelliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvia palveluja oikea-aikaisesti. Keskeisiä iäkkäiden palveluja ovat terveyspalvelujen lisäksi hyvinvointia edistävät palvelut, kotihoito, omaishoito, muut kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautinen hoito.

Arjen sujuvuuteen apua saa myös KomPAssi-palvelusta:

Kompassi-asiakasneuvonnan logo