Turun alueen kuntien kulttuuripalvelut

”Kulttuuria kunnissa” on 16:n kunnan kulttuuripalveluiden työntekijöiden verkosto, jossa jaetaan hyviä ideoita ja käytäntöjä, tehdään tiedotusyhteistyötä, valmistellaan kuntien yhteisiä kehittämishankkeita ja järjestetään koulutusta. Mukana verkostossa ovat Aura, Kaarina, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo ja Turku.

Verkoston tarkoituksena on tukea Varsinais-Suomen kulttuurielämää eli ylläpitää ja kehittää tukipalveluita muun muassa yhdistyksille ja taiteilijoille sekä tuottaa kiinnostavia tapahtumia. Näiden tehtävien hoitaminen on arkipäivää kunkin kunnan kulttuuripalveluissa, mutta verkostoyhteistyö tuo lisävoimaa; ryhmän avulla pienten kuntien on mahdollista tuottaa kulttuuripalveluita, joihin niillä ei yksin olisi resursseja. Samalla verkostossa jaetaan hyödyllisiä kokemuksia: kun jossakin kunnassa on kokeiltu jotakin mallia ja todettu se hyväksi, voidaan sitä kokeilla myös muissa kunnissa ilman, että pyörää on keksittävä joka puolella uudelleen.

Varsinaisten palveluiden, esimerkiksi esityskiertueiden, lisäksi verkosto tekee aktiivista tiedotusyhteistyötä, josta esimerkkinä ovat tapahtumakalenterin kaltainen kaikille yhteinen Facebook-sivu ja joka kesä ilmestyvä Varsinais-Suomen kulttuuriesite, jotka molemmat kantavat nimeä Kolua kotiseutuasi.

Lähimatkailu on verkoston toiminnassa keskeisellä sijalla: kehitteillä on tällä hetkellä matkailuja markkinointitoimenpiteitä, joiden avulla pyritään saamaan varsinaissuomalaiset kiinnostumaan lähiseudun kohteista. Kulttuuria kunnissa -verkosto alkaa siis tehdä markkinointia ristiin siten, että esimerkiksi raisiolaiset kiinnostuvat Liedon kahvimuseosta ja Mynämäeltä lähdetään tutustumaan Kaarinan Kuusiston piispanlinnan raunioihin. Läheltä voi löytyä vaikka mitä, kun vaan osaa etsiä. Verkoston tavoitteena onkin helpottaa etsimistä ja paketoida lähimatkailukohteet houkuttelevalla tavalla.

Matkailuhankkeiden lisäksi verkostolla on työn alla muita suurempia kokonaisuuksia, muun muassa kulttuurihyvinvointiin ja uuteen kulttuurilakiin liittyviä kehittämishankkeita ja koulutusta. Näilläkin hankkeilla pyritään edistämään verkoston ydintavoitetta: yhteisistä kokemuksista oppimista ja yhä monipuolisempien ja saavutettavampien kunnan kulttuuripalveluiden tarjoamista.

Kulttuuriretkelle