Katusuunnitelmat

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä suuremmissa hankkeissa kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan. Suunnitelmissa esitetään myös kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Asukkaiden osallistuminen

Katusuunnitelmien ja -hankkeiden nähtävillä olo ilmoitetaan kuuluttamalla Maskulaisessa ja kunnan ilmoitustaululla. Kunnan verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin ja hankkeisiin voi tutustua myös Maskun asiointipisteessä (Keskuskaari 3), joka on auki ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista ja hankkeista tulee toimittaa nähtävillä olon viimeisen päivään klo 16 mennessä joko sähköpostitse maskunkunta(at)masku.fi tai osoitteeseen Maskun kunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku