Ympäristö

Kuva ©Vilma Salminen

Ympäristö on kaikkien asia. Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö edistävät kaikkien hyvinvointia.

Ympäristöstä meillä on yhteinen vastuu. Ympäristöasioiden hoitaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja asiantuntemusta. Siihen kuuluu neuvontaa, ohjausta, valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista.