Lomakkeet ja ohjeet

Ohessa rakentamiseen ja luvan hakemiseen liittyviä lomakkeita.

Paperisen hakemuksen lomakkeet:

Tarkastusasikirjat

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus:

Ilmoitus ympäristökatselmuskohteesta

Rakentamisilmoitus 

Rakennustöistä on ilmoitettava verohallinnolle 1.7.2014 alkaen. Todistus koskee kotitalouksia/yksityishenkilöitä, joiden on annettava tietoja rakentamisesta verottajalle.

Anna verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä, jos niiden loppukatselmus on 1.7.2014 tai sen jälkeen. Ilmoita tiedot ennen loppukatselmusta.