Lupamenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä -asetuksen nojalla käsitellään ja ratkaistaan erilaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Näiden lisäksi lupamenettelyä säätelee kunnan rakennusjärjestys, rakentamistapaohjeet, sekä kaavamääräykset.

Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeellista hakea toimenpiteelle suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös. Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemukset haetaan sähköisen järjestelmän ePermitin kautta

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).

Maskun kunnassa haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa sähköisesti. 

Pikaohje hakemuksen tekemiseen ePermit.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperisena, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.