Lupamenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä -asetuksen nojalla käsitellään ja ratkaistaan erilaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Näiden lisäksi lupamenettelyä säätelee kunnan rakennusjärjestys, rakentamistapaohjeet, sekä kaavamääräykset.

Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeellista hakea toimenpiteelle suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös. Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemukset osoitetaan Rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Keskuskaari 3, Masku tai johanna.salmela(at)masku.fi.

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).

Maskun kunnassa haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa sähköisesti. 

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperisena, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.