Lupamenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä -asetuksen nojalla käsitellään ja ratkaistaan erilaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Näiden lisäksi lupamenettelyä säätelee kunnan rakennusjärjestys, rakentamistapaohjeet, sekä kaavamääräykset.

Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeellista hakea toimenpiteelle suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös. Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemukset osoitetaan Rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Keskuskaari 3, Masku tai johanna.salmela(at)masku.fi.

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).

Maskun kunnassa haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakija toimittaa myös erityissuunnitelmat Lupapiste.fi palveluun.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperisena, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.