Kuntalaisaloite

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 28 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnanvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloite.fi -palvelussa voi tehdä aloitteen oman kunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, jos kunta on ottanut palvelun käyttöönsä. Halutessaan voi kerätä aloitteeseen myös muita osallistujia. Kaikki kuntalaisaloite.fi -palvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.

Kuntalaisaloitteita voi toki edelleen tehdä myös perinteiseen tapaan paperisena.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäkseen tulee olla jäsen kunnassa, jolle tekee aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeuteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.