Yksityinen varhaiskasvatus ja tuet

Vanhemmat voivat halutessaan valita yksityisen varhaiskasvatuksen kunnallisen palvelun sijaan. Vaihtoehtoina ovat varhaiskasvatuksen palveluseteli, yksityisen hoidon tuki sekä kuntalisä, kotihoidon tuki tai työsuhteinen hoitaja.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin tarkoitus on monipuolistaa kunnan varhaiskasvatuspalveluja. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee varhaiskasvatuspaikaksi kunnan hyväksymän yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin. Yksityisessä perhepäivähoidossa palveluseteli ei ole käytössä.  Palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti ei voi saada Kelan maksamaa kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen, sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Pilke päiväkodit avaa uuden musiikkipainotteisen päiväkodin Maskuun elokuussa 2020. Pilke järjestää asiakasillan:  

Masku, Pilke asiakasilta 5.3.2020 Kurittulassa klo 18

Nimi: Pilke musiikkipäiväkoti Rumpali, Maskulantie 13, 21250 Masku

Yhteystiedot: Aluejohtaja Tuulia Tamminen, 040 450 6270

tuulia.tamminen@pilkepaivakodit.fi https://www.pilkepaivakodit.fi/paivakodit/masku/pilke-musiikkipaivakoti-rumpali/

Kotihoidontuki

Lapsen kotihoidontukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Kotihoidontukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta. Lasten kotihoidontuki maksetaan vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa lasta.

Yksityisen hoidon tuki ja Maskun kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada lapsesta, joka on päivähoidossa yksityisellä palveluntuottajalla; perhepäivähoitajalla, ryhmäperhepäivähoitajalla tai päiväkodissa.

Kuntalisä maksetaan suoraan palveluntuottajalle seuraavasti:

Toisen huoltajan tai molempien huoltajien ollessa kotona, oikeus 20h/vko varhaiskasvatukseen:

Maskun kunta ja Kela ovat tehneet Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan (Varope §12 23.1.2018) päätöksellä uuden sopimuksen ajalle 1.5.2018 – 31.12.2020, jonka mukaan lastenhoidon tuen kuntalisän maksun suuruus määräytyy seuraavasti:

Kun oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (jos molemmat huoltajat työssä tai opiskelemassa):

  • Päiväkotihoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 530 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 345 €
  • Ryhmäperhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 350 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 350 €
  • Perhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 320 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 320 €
  • Työsuhteinen hoitaja: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 300 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 300 €

Toisen huoltajan tai molempien huoltajien ollessa kotona, oikeus 20h/vko varhaiskasvatukseen:

  • Päiväkotihoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 265 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 172,50 €
  • Ryhmäperhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 175 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 175 €
  • Perhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 160 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 160 €
  • Työsuhteinen hoitaja: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 150 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 150 €

Perheen lapsia perheen omassa kodissa hoitavalle yksityiselle hoitajalle, joka ei asu samassa osoitteessa, on myös mahdollisuus hakea ko. tukea.

Kuntalisä haetaan kunnan viranomaisen hyväksynnällä 

Kelan yhteystiedot