Yksityinen varhaiskasvatus ja tuet

Vanhemmat voivat halutessaan valita yksityisen varhaiskasvatuksen kunnallisen palvelun sijaan. Vaihtoehtoina ovat varhaiskasvatuksen palveluseteli, yksityisen hoidon tuki sekä kuntalisä, kotihoidon tuki tai työsuhteinen hoitaja.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin tarkoitus on monipuolistaa kunnan varhaiskasvatuspalveluja. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee varhaiskasvatuspaikaksi kunnan hyväksymän yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin. Yksityisessä perhepäivähoidossa palveluseteli ei ole käytössä.  Palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti ei voi saada Kelan maksamaa kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen, sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja Maskun kunnan alueella ovat

Päiväkoti Nappularanta

Musiikkipäiväkoti Pilke Rumpali

Kotihoidontuki

Lapsen kotihoidontukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Kotihoidontukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta. Lasten kotihoidontuki maksetaan vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa lasta.

Yksityisen hoidon tuki ja Maskun kuntalisä 1.8.2020 alkaen

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada lapsesta, joka on päivähoidossa yksityisellä palveluntuottajalla; perhepäivähoitajalla, ryhmäperhepäivähoitajalla tai päiväkodissa.

Kuntalisä maksetaan suoraan palveluntuottajalle seuraavasti:

  • Päiväkotihoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 530 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 345 €
  • Ryhmäperhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 350 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 350 €
  • Perhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 320 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 320 €
  • Työsuhteinen hoitaja: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 300 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 300 €

Kuntalisän määrä 1.1.2023 alkaen (Varopeltk 30.8.2022 § 156)

  • Perhepäivähoito 345 €
  • Työsuhteinen hoitaja 323 €

Ehdot:

Kela maksaa kuntalisää vain jos lapsen hoitoaika on yli 25h/vk

Kela ei maksa kuntalisää lapsesta, joka osallistuu esiopetukseen (esiopetuskausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31. toukokuuta. Ehto koskee vain hoitorahan korotuksena maksettavaa kuntalisää). 

Perheen lapsia perheen omassa kodissa hoitavalle yksityiselle hoitajalle, joka ei asu samassa osoitteessa, on myös mahdollisuus hakea ko. tukea.

Kuntalisä haetaan kunnan viranomaisen hyväksynnällä 

Kelan yhteystiedot