Katuvalaistus

Kunnan hallinnoimat katu- ja tievalot ovat kesäajan 1.5. – 1.8. sammutettuina.
Katuvalaistusverkon säännöllisiä huoltokierroksia tehdään valaistuskauden aikana 3 kertaa.

Yksittäiset rikkinäiset lamput huolletaan huoltokierroksen yhteydessä. Havaittuja laajempia vikoja ja useiden lamppujen vika-alueita korjataan myös huoltokierrosten välissä.

Katuvalot on ryhmitelty alueittain katuvalopiireiksi. Kullakin piirillä on oma katuvalokeskuksensa, josta löytyvät piiriä koskevat ohjaustiedot. Ohjaustietojen mukaan lamput syttyvät ja sammuvat keskitetyn hämäräkytkimen ohjaamina.
Jos katuvalot palavat keskellä päivää, ollaan piirin alueella tekemässä huolto- ja korjaustöitä. Koko alueen lamput kytketään tällöin päälle, jotta nähtäisiin mitkä lamput ovat palaneet loppuun.

Jos haluat ilmoittaa viallisista katuvalaisimista, voit tehdä sen alla olevalla lomakkeella.