Maskun Vesihuolto Oy

Maskun Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2016. Yhtiö perustettiin purkamalla aikaisemmin tukkuvesiyhtiönä toiminut Masku-Nousiainen Vesilaitos kuntayhtymä ja perustamalla uusi Maskun Vesihuolto Oy. Uuteen yhtiöön liitettiin myös Maskun kunnan vesihuoltolaitos ja laitoksen kunnan alueella oleva veden ja jäteveden jakeluverkosto paineenkorotuslaitoksineen ja pumppaamoineen. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Maskun kunta.

Yhtiön toimialaan kuuluu veden hankinta, veden käsittely ja jakelu sekä jätevesien johtaminen seudulliseen jätevedenpuhdistamoon. Yhtiö toimittaa vettä Maskuun, Nousiaisiin sekä Naantalin Livonsaareen ja Velkualle.
Jätevedet johdetaan Mynämäen, Nousiaisten sekä Maskun yhteistä siirtoviemäriä pitkin Raision kautta Turun Seudun Puhdistamolle Kakolaan.

Maskun Vesihuolto Oy:n asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse ja sähköpostitse arkisin klo 8:00-11:00. Käynnistä paikan päällä voitte sopia vesihuollon henkilöstön kanssa puhelimitse.