Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien rakennusten kunnossapidosta, siivouksesta ja piha-alueiden ylläpidosta.