Ehkäisevä päihdetyö

Vastaa Maskun kunnan päihdetilannekyselyyn!

Masku toteuttaa päihdetilannekyselyä verkkosivuillaan. Kysely on tarkoitettu Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja siinä kysytään havaintoja ja mielipiteitä päihteidenkäytöstä ja päihdehaittojen ehkäisystä. Vastauksia kerätään 30.9.2021 asti osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Toivomme mielipiteitäsi päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämisen keinoista. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä kunnan päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyn avulla kehitämme ehkäisevän päihdetyön suunnittelua.

Tiedon keruusta vastaa Varsinais-Suomen Pakka-työryhmä ja alueen kunnat. Tietojen käsittelystä vastaa Turun kaupunki.

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Kiitos, että autat meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Ehkäisevä päihdetyö Maskun kunnassa

Maskun kunnassa toimii monialainen ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä. Ryhmä koostuu nuorisotoimen, terveydenhoitajien, koulukuraattorien ja seurakunnan henkilöstöstä. Ennaltaehkäisevä päihdetyö keskittyy erityisesti peruskouluikäisiin.

Työryhmän tehtävänä on:

  1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
  2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
  3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
  4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
  5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

 

 

Tarviinkomätän?