Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö Maskun kunnassa

Maskun kunnassa toimii monialainen ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä. Ryhmä koostuu nuorisotoimen, terveydenhoitajien, koulukuraattorien ja seurakunnan henkilöstöstä. Ennaltaehkäisevä päihdetyö keskittyy erityisesti peruskouluikäisiin.

Työryhmän tehtävänä on:

  1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
  2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
  3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
  4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
  5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Yhteystiedot

Nelli Santala
Koulunuorisotyöntekijä
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
0447388195
Instagram, Snapchat ja TikTok: nellikoulussa