Harrastamisen Maskun malli

Harrastamisen Maskun malli

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Masku on saanut 82 000 € hanketukea ja on nyt luomassa meidän omaa harrastamisen Maskun mallia.

Harrastamisen Maskun mallin tarkoituksena on mahdollistaa maskulaisille lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Toiminnan järjestämisessä on kuultu lapsia ja nuoria ja toiminta järjestetään heidän toiveidensa mukaisesti kaikissa Maskun peruskouluissa pilottihankkeena lukuvuotena 2021–2022. Pitkällä tähtäimellä harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on vakiintua osaksi koulujen perustoimintaa.

Mitä harrastaminen on? 

Harrastaminen voi olla ohjattua tai omatoimista, ryhmässä tai itsekseen tapahtuvaa harrastamista. Usein harrastamisessa yhdistyy yhteisöllinen toiminta ja omatoiminen harrastaminen. Nuorten omatoimiseen harrastamiseen kuuluvat myös vapaaehtoistoiminta sekä tapahtumien ja projektien järjestäminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) Harrastus voi liittyä mm. liikuntaan, musiikkiin, kulttuuriin, tieteisiin, taiteisiin tai mediaan.

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Maskussa: 

  • syrjäytymisen ehkäisy
  • eriarvoisuuden vähentäminen
  • hyvinvoinnin lisääminen
  • empatiataidot
  • luovuus ja kriittinen ajattelu
  • liikunnan tukeminen
  • yksinolon vähentäminen, kaverisuhteiden tukeminen
  • perheiden tukeminen
  • taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin vahvistaminen

KEVÄÄLLÄ 2022 TAPAHTUU:

Maskun mallin näyttely 

Huhtikuussa Lemun kirjastolla ja toukokuussa Maskun pääkirjastolla harrastamisen Maskun mallin näyttely. Tule katsomaan mitä kaikkea Maskun mallissa on tapahtunut. Esillä mm. kuvaamataidon ja taideseikkailun taidetta, kädentaitajien tuotoksia, sekä jännittäviä elokuva- ja animaatio pätkiä.

Harrastusetsivä 

Harrastamisen Maskun malliin kuuluu harrastusetsivä toiminta. Etsivän tarkoituksena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään mieluinen harrastus, sekä kannustaa heitä pysymään mukana toiminnassa. Etsivä jalkautuu kouluille ja harrastuspaikoille kuulemaan lapsia ja nuoria ja on linkkinä perheiden, kunnan ja paikallisten harrastustoimijoiden kanssa.

Harrastusetsivään voi olla yhteydessä kaikessa vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan liittyvissä asioissa. Hänen kanssaan voidaan yhdessä miettiä mieluisaa vapaa-ajantoimintaa.

Yhteyshenkilö
Tanja Hakamäki
hankekoordinaattori
tanja.hakamaki(at)masku.fi
puh. 044 7388 389

* Seuraa somessa *

FB: harrastamisen maskun malli
IG: harrastamisen_maskun_malli