Harrastamisen Maskun malli

Harrastamisen Maskun malli

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Masku on saanut 82 000 € hanketukea ja on nyt luomassa meidän omaa harrastamisen Maskun mallia.

Harrastamisen Maskun mallin tarkoituksena on mahdollistaa maskulaisille lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Toiminnan järjestämisessä on kuultu lapsia ja nuoria ja toiminta järjestetään heidän toiveidensa mukaisesti kaikissa Maskun peruskouluissa pilottihankkeena lukuvuotena 2021-2022. Pitkällä tähtäimellä harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on vakiintua osaksi koulujen perustoimintaa.

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Maskussa:

  • syrjäytymisen ehkäisy
  • eriarvoisuuden vähentäminen
  • hyvinvoinnin lisääminen
  • empatiataidot
  • luovuus ja kriittinen ajattelu
  • liikunnan tukeminen
  • yksinolon vähentäminen, kaverisuhteiden tukeminen
  • perheiden tukeminen
  • taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin vahvistaminen

Ilmoittaudu mukaan!

Kaikki koulun oppilaat voivat osallistua omalla koululla järjestettävään kerhotoimintaan. Kaikki kerhotoiminta on oppilaille maksutonta ja toiminta järjestetään matalan kynnyksen periaatteella eli sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta harrastuksesta.  Ennen kuin ilmoittaudut mukaan tarkastathan, että lukujärjestyksesi mahdollistaa kerhoon osallistumisen.

Kerhot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajallinen määrä ja etusijalla ovat osallistujat, joilla ei ole tällä hetkellä harrastusta. Jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori saisi harrastus mahdollisuuden, voit osallistua vain yhteen harrastuskerhoon.

Tästä näet koulullasi järjestettävän kerhotoiminnan ja niiden sisällön:

Ilmoittautuminen on päättynyt! 

Muutamia vapaita harrastuspaikkoja on jäljellä, voit niitä tiedustella hankekoordinaattorilta.

Viikolla 40–41 saat ilmoituksen kerho paikastasi. Harrastustoiminta alkaa viikolla 42 ja jatkuu viikolle 50 asti. Kerhoja ei järjestetä koulun loma-aikoina. Kevätkauden aloituksesta tiedotamme myöhemmin.

Harrastusetsivä

Harrastamisen Maskun malliin kuuluu harrastusetsivä toiminta. Etsivän tarkoituksena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään mieluinen harrastus, sekä kannustaa heitä pysymään mukana toiminnassa. Etsivä jalkautuu kouluille ja harrastuspaikoille kuulemaan lapsia ja nuoria ja on linkkinä perheiden, kunnan ja paikallisten harrastustoimijoiden kanssa.

Harrastusetsivään voi olla yhteydessä kaikessa vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan liittyvissä asioissa. Hänen kanssaan voidaan yhdessä miettiä mieluisaa vapaa-ajantoimintaa.

Mitä harrastaminen on?

Harrastaminen voi olla ohjattua tai omatoimista, ryhmässä tai itsekseen tapahtuvaa harrastamista. Usein harrastamisessa yhdistyy yhteisöllinen toiminta ja omatoiminen harrastaminen. Nuorten omatoimiseen harrastamiseen kuuluvat myös vapaaehtoistoiminta sekä tapahtumien ja projektien järjestäminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) Harrastus voi liittyä mm. liikuntaan, musiikkiin, kulttuuriin, tieteisiin, taiteisiin tai mediaan. 

Yhteyshenkilö
Tanja Hakamäki 
​hankekoordinaattori 
tanja.hakamaki(at)masku.fi 
puh. 044 7388 389