Maksut

Rakennusvalvonnan taksat ja maksut määräytyvät kunnanhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti. Maskun kunnanhallitus on 30.10.2017 §275 hyväksynyt maksuperusteet

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säädösten nojalla.

Voimassa olevat taksat

Rakennusvalvontataksa 1.1.2018