Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuusselvitysraportti

Tekninen lautakunta asettaa liikenneturvallisuusselvitysraportin nähtäville kuntalaisten kommentointia varten.

Kommentit pyydetään toimittamaan 13.9.2020 mennessä osoitteeseen maskunkunta@masku.fi tai Maskun kunta tekninen lautakunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku.

Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuusselvitysraportti PDF

Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus, myös liikenteessä.
Liikenneturvallisuutta voidaan edistää liikennejärjestelyin, nopeusrajoituksin, teknologian keinoin sekä lakien ja sääntöjen avulla. Viime kädessä turvallisuus toteutuu vasta jokaisen liikkujan taitojen, asenteiden ja toimien kautta.

Turvallinen ja viihtyisä liikenneympäristö houkuttelee myös tekemään entistä enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä. Lisääntyvästä arkiliikunnasta hyötyy jokainen kävelijä ja pyöräilijä. Turhan autoliikenteen vähenemisestä hyötyvät kaikki.

Maskussa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisilta tulleita aloitteita, varmistaa tiedonkulku eri hallintokuntien välillä sekä ideoida ja koordinoida yhteistä liikenneturvallisuustyötä. Ryhmä koostuu kunnan eri toimien edustajista.

 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Varsinais-Suomi 2019-2022

Liikenneturvallisuusryhmän muistioita

Ei uusia muistioita