Varhaiskasvatus- ja turvallisuussuunnitelma

Jokainen kunta on velvoitettu tekemään oma kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Maskun varhaiskasvatuksessa otetaan syksyllä 2021 käyttöön lapsen vasukeskustelujen yhteydessä puheeksi ottamisen malli. Huoltajille esitetään 

kolme kysymystä 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on keskusteluissa käytössään ns. palvelutarjotin ja he osaavat ohjata perheitä eteenpäin, mikäli näin sovitaan.

Tähän malliin liittyen sosionomiopiskelijat Taru Mustamäki ja Anniina Kinnala tehneet opintojensa kehittämistyönään keskustelujen tueksi lisäksi päiväkodeissa kotiin annettavan LOMAKE KOTIIN JAETTAVAKSI

 

Haluamme toiminnassamme korostaa myös liikunnan iloa ja olemme mukana Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

 

Varhaiskasvatuksen turvallisuuden osa-alueita ovat fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen turvallisuus. Turvallisuusuunnitelma on ohjeena lapsen turvalliseen päivään varhaiskasvatuksessa