Varhaiskasvatus- ja turvallisuussuunnitelma

Jokainen kunta on velvoitettu tekemään oma kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Varhaiskasvatuksessamme on käytössä kiusaamisen ehkäisyyn Piki -toimintamalli 

 

Haluamme toiminnassamme korostaa myös liikunnan iloa ja olemme mukana Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

 

Varhaiskasvatuksen turvallisuuden osa-alueita ovat fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen turvallisuus. Turvallisuusuunnitelma on ohjeena lapsen turvalliseen päivään varhaiskasvatuksessa