Vaalit ja äänestäminen

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. päivänä huhtikuuta 2021 kello 9–20. Kunnanvaltuuston päätöksen 26.9.2016 § 32 mukaisesti Maskun kuntaan valitaan 35 valtuutettua nelivuotiskaudeksi 1.6.2021 – 31.5.2025.

Kuntavaalin ehdokasasettelua koskevat asiakirjat, kuten hakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta kunnallisvaalilain edellyttämine asiakirjoineen sekä ilmoitukset mahdollisista vaaliliitoista tai yhteislistoista on jätettävä Maskun kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja puheenjohtaja vastaanottavat vaaliasiakirjoja Maskun kunnanvirastossa 8.3.2021 ja 9.3.2021 klo 14–16.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 044 7388 202

Maskussa 4.2.2021 

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Kotiäänestyslomake 

Lomake on palautettava viimeistään 6.4.2021 klo 16.00. 

Vaalimainostelineiden paikat

Lisätietoa