Vaalit ja äänestäminen

Näin äänestät aluevaaleissa turvallisesti korona-aikana

Lisätietoa löytyy vaalit.fi -sivustolta: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

Aluevaalit 2022

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 1. ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 2. ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 3. aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 4. valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Vaalikuulutus, hyväksytty keskusvaalilautakunnassa 23.11.2021 

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. päivänä tammikuu 2022 kello 9.00 – 20.00.

Vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat

Äänestysalue, äänestyspaikka         

I keskusta, Maskun Hemmingin koulu, Myllymäentie 127, Masku 

II Lemun kirjasto, Askaistentie 142, Lemu                                       

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys järjestetään 12.1. – 18.1.2022. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla. Äänestäjien suositellaan käytettävän maskeja.

Ennakkoäänestyspaikkana kunnassa toimivat

Maskun kunnanvirasto, Keskuskaari 3

 • ke 12.1. klo 9.00–16.00
 • to 13.1.  klo 9.00–16.00
 • pe 14.1.  klo 9.00–16.00
 • la 15.1.  klo 10.00–14.00
 • su 16.1. klo 10.00–14.00
 • ma 17.1.  klo 9.00–16.00
 • ti 18.1.  klo 9.00–18.00

Lemun lähikirjasto, Askaistentie 142

 • to 13.1. klo 14.00–20.00
 • la 15.1.  klo 10.00–14.00
 • ma 17.1.   klo 10.00–15.00
 • ti 18.1. klo 10.00–18.00

Aluevaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta kunnan pystyttämissä ulkomainostelineissä alkaa 5.1.2022.

Telineiden sijainti:

 1. Keskuskaari, kevytväylän reuna
 2. Seikelä, kevytväylän reuna
 3. Piuha, Piuhan kentän tieliittymä 
 4. Ruskontie, Humikkalan puoleinen reuna
 5. Takapaltta, Maskun Hemmingin koulun kohta Kurittulantien
 6. Maskun kauppakeskus, kevytväylän reuna
 7. Salen piha-alue, Lemu
 8. Kiinteistö Oy Askaisten Hietarannan piha-alue, Askainen

Kullekin ehdokkaita asettavalle puolueelle/valitsijayhdistykselle on varattu yksi yksi- tai kaksipuolinen mainostila paikasta riippuen. Muualla kunnan hallitsemilla asemakaava-alueilla ulkomainonta on kielletty.

Lisätietoja antaa Maskun kunnan keskusvaalilautakunta, vaalit@masku.fi, puh. 044 7388 221.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 11.1.2022 ennen kello 16.00 Maskun kunnan keskusvaalilautakunnalle, puh. 044 7388 252/Tuula Pusa. Määräaika on ehdoton. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituslomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta tai kunnan palvelupisteistä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskuskaari 3, 21250 Masku, vaalit@masku.fi, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 044 7388 221 

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Vaaleista lisätietoa/ohjeistusta: 

Lisätietoa