Vaalit ja äänestäminen

Europarlamenttivaalit 2024

Ehdokaslistat löytyvät kohdasta: 

Koko maa, ehdokkaat (vaalit.fi)

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00–20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkana on Maskun pääkirjasto, Keskuskaari 3, 21250 Masku.

Ennakkoäänestys järjestetään 29.5. – 4.6.2024 seuraavina aikoina:

  • Ke 29.5.2024 klo 12.00–19.00
  • To 30.5.2024 klo 12.00 – 19.00
  • Pe 31.5.2024 klo 11.00 – 16.00
  • La 1.6.2024 klo 10.00 – 14.00
  • Su 2.6.2024 klo 10.00–14.00
  • Ma 3.6.2024 klo 12.00–19.00
  • Ti 4.6.2024 klo 12.00–20.00

Vaalipäivän äänestys

Vaaleja varten kunta on jaettu kahteen äänestysalueisiin: I äänestysalueen äänestyspaikka on Maskun Hemmingin koulu, Myllymäentie 127, Masku ja II äänestysalueen Lemun koulu, Opinkuja 14, 21230 Lemu.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetuille ennen vaaleja lähetettyyn ilmoituskorttiin.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeitään vaalipäivän täyttää 18 vuotta.

Henkilöllisyyden todistaminen

Henkilöllisyys on ehdottomasti todistettava äänestettäessä, mutta ilman äänestyskorttia voi äänestää. Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnakseen. Mikäli henkilö on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, ei hän kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti os. kirsi.kylanpaa(at)masku.fi tai Maskun kunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku, sekä puhelimitse 044 7388 262.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten ilmoituslomakkeita saa kunnanviraston palvelupisteestä ja kirjastoista, tai sen voi tulostaa Maskun kunnan verkkosivuilta, www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaalit-ja-aanestaminen.

Ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan pystyttämissä ulkomainostelineissä 22.5.2024. Telineet pystytetään seuraaviin paikkoihin: K-Supermarket Maskun piha-alueen reuna, Lemun hyvinvointipuiston LemuPark ja Askaisten tori. Telineissä on kullekin ehdokkaita asettavalle ryhmälle yksi mainostila. Muualla kunnan hallitsemilla asemakaava-alueilla ulkomainonta on kielletty.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Osoite: Maskun kunnan keskusvaalilautakunta, Keskuskaari 3, 21250 Masku

Puhelin/keskusvaalilautakunnan sihteeri: 044 7388 221/Maija Löfstedt (30.4.2024 asti) ja  044 7388 209/Heidi Vuori (1.5.2024 jälkeen)

Maskun kunnan keskusvaalilautakunta

Lisätietoja Europarlamenttivaaleista löytyy: Etusivu – Vaalit 

Europarlamenttivaalit – Vaalit

——  

Vaaleista lisätietoa/ohjeistusta: 

Lisätietoa

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen (lomake): Kotiäänestyslomake, 2024 PDF