Kanta-Maskun ja Lemun rantaosayleiskaava

Kaavaehdotus

Nähtävillä 26.6.–19.8.2019
1. Kaavaselostus PDF
2. Kaavakartta PDF
3. Liite 1. OAS PDF
4. Liite 2. Lähtökohtaraportti PDF
5. Liite 3. Mitoitusnormit PDF
6. Liite 4a. Luontoaluekartta PDF
7. Liite 4b. Linnustoaluekartta PDF
8. Liite 4c. Kulttuuriympäristö PDF
9. Liite 5. Luontoselvitys PDF
10. Liite 6. Argeologinen inventointi PDF
11. Liite 7. Luonnosvaiheen vastineraportti PDF
12. Liite 8. Natura-arviointi PDF
13. Emätilatarkastelu PDF
14. Luontokohteet PDF
15. Pesimälinnustoselvitys PDF

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos 10.8.2016 PDF
Kaavaluonnos 10.8.2016 PDF
Mielipide rantayleiskaava PDF, tulosta ja täytä

Valmisteluaineistoa

Lähtökohtaraportti 10.9.2015 PDF
Mitoitusnormit 22.9.2015 PDF
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 10.8.2016 PDF
Emätilatarkastelu 10.8.2016 PDF