Tietosuoja

Tietosuoja
Maskun Vesihuolto Oy kerää henkilöasiakkailtaan tietoja laskutusta varten. 
Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat 25.5.2018 alkaen henkilötietolain sijaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä kansallinen tietosuojalaki. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Maskun Vesihuolto Oy:n tietosuojaselosteet:
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä (VesikantaPlus)
Vesihuollon taloushallinto (Procountor)