Ostolaskudata

Maskun kunnanvaltuustolle tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta Masku julkaisee nyt ensimmäistä kertaa ostolaskunsa ajalta 1.1 – 30.6.2023. Aloitteen perustelujen mukaisesti avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta kunnan päätöksentekoon ja toimintatapoihin sekä edistetään demokratian toteutumista niin kunnan päätöksenteossa kuin käytännön toiminnassa.

Ostolaskunsa julkaisseet kunnat ovat perustelleet julkaisua mm. seuraavin perustein:

  • toiminnan avoimuuden lisääminen ja luottamuksen rakentuminen
  • läpinäkyvyyden lisääntyminen
  • demokratian sekä osallistavuuden vahvistuminen
  • kilpailullisuuden edistäminen, mistä seuraa kustannussäästöä
  • kunnan sisäisen valvonnan keino

Maskun kunta haluaa myös osaltaan lisätä avoimuutta ja julkaisee nyt aloitteeseen laaditun vastauksen mukaisesti kunnan alkuvuoden ostolaskut. Ostolaskut julkaistaan jatkossa aina puolivuosittain.

Ostolaskudata on saatavilla avoindata.fi palvelussa Excel-tiedostona

Listaus on muodostettu yritysten ja organisaatioiden laskuista, pl. yksityiset elinkeinonharjoittajat, joiden toiminimi sisältää henkilön nimen.

Lisätietoja
Jenni Sipilä
Talous- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 044 7388 320
jenni.sipila@masku.fi