Ulkopuolisten salivuorojen ostot

Hyvinvointilautakunta ostaa liikuntatilavuoroja Maskusta ja ympäristökunnista ja jakaa niitä edelleen paikallisille urheiluseuroille. Paikallisilta seuroilta pyydetään kahdesti vuodessa esityksiä tarvittavista vuoroista. Lautakunta on hyväksynyt ulkopuolisiksi hyväksyttäviksi liikuntatiloiksi seuraavat tilat, joista vuoroja voidaan ostaa: Taponkedon liikuntahalli, Kupittaan urheiluhalli, Sportareena, Mynämäen palloiluhalli, Turun Leaf Areena, Salibandycenter, Manhattan Sport Center ja Nouste areena.

Maskulasia liikuntaseuroja pyydetään jättämään hyvinvointilautakunnalle hakemus kevään vuoroista (1.1. – 30.6.) kesäkuun loppuun mennessä ja syyskauden vuoroista (1.7. – 31.12.) marraskuun loppuun mennessä. Hakemuksessa esitetään liikuntatilavuorojen tarve perusteluineen. Hakemus täytetään sähköisessä asioinnissa (masku.fi/sahkoinen-asiointi).

Säännöt liikuntatilavuorojen ostamisesta

  1. Seurojen tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa käyttövuorojen oikeasta käyttöperiaatteesta.
  2. Paikalliset seurat tuovat lautakunnan tietoon minkälaisia vuoroja ne tarvitsevat kunnan omistamien liikuntatilojen ulkopuolelta tarpeen huomioiden.
  3. Liikuntatilavuoroja ostetaan hyvinvointilautakunnan erikseen määrittelemistä, kullekin lajille soveliaista tiloista.
  4. Hyvinvointilautakunta ostaa liikuntatilavuorot ja luovuttaa ne paikallisille urheiluseuroille seuraavin ehdoin:
  • Hyvinvointilautakunta hyvittää vuorosta korkeintaan 63 € + 23 % alv/vuoro
  • Vuorojen hinnat eivät saa ylittää 3 532 € + alv/kuukausi
  • Vuoroja myönnetään sellaiseen toimintaan, jossa on vähintään 10 osallistujaa poissulkien yksilölajit, joissa vähintään 3 osallistujaa.
  • Sellaisiin tapahtumiin, joista peritään jotain osallistumismaksua (esim. turnausmaksu) ei kunnan puolelta liikuntatilavuoroa hankita.

Vuorojen seuranta järjestetään seuraavasti:

  • Seurojen tulee toimittaa hyvinvointilautakunnalle käyttäjämäärät/käyttökerta.