Ajankohtainen kevätsiivous talossa ja puutarhassa

Kevät aiheuttaa myös ihmisissä pesänrakennusviettiä, ja omaa kotia ja pihaa siivotaan ahkerasti. Siivoatpa sitten nurkkia sisällä tai ulkona, on hyvä muistaa, että kaiken tavaran oikea kohtelu alusta ihan loppuun asti on vastuullista toimintaa. Siivositpa sitten sisällä tai ulkona, tässä muutama vinkki kevätsiivouksen jätehuoltoon.

Toisen roska on toisen aarre

Ensisijainen ratkaisu tavarasta eroon pääsemiselle on kierrättäminen tai uusiokäyttö. Nettikirppikset ja kirppispöydät ovat usein hyvä ja helppo ratkaisu, jos vain tavara on käyttökuntoista. Kirppispuuhissa on kuitenkin syytä olla hieman itsekriittinen, ja hinnoitella tavara järjellä, ei tunteella. Jos tavarat eivät sellaisenaan ole enää käyttökuntoisia, niistä ei voi olettaa saavansa kunnon hintaa. Hyvä nyrkkisääntö on, että heti uutena kaupasta ulos kannettaessa tavara menettää noin puolet arvostaan – keräilyjutut ovat toki oma lukunsa.

Paljon vaivaa säästää jo siinä, että kuvaa tai hinnoittelee myyntiin vain aidosti myyntikelpoista, eikä tuhlaa aikaa tuotteisiin, joilla ei ole arvoa. Loput kannattaa toimittaa ohjeiden mukaan pakattuna esimerkiksi tekstiilikeräykseen, ekotorille tai lahjoittaa askartelutarpeiksi. Kaikelle jätteelle, kuten esimerkiksi rikkinäisille esineille, avatulle kosmetiikalle ja likaisille alusvaatteille oikea paikka on jäteastia. Isot jätekuormat ja suurikokoiset rikkinäiset kalusteet kannattaa toimittaa suoraan jäteasemalle.

Poissa silmistä poissa mielestä

Mitään jätteitä ei saa hävittämällä dumppaamalla niitä luontoon. Pahimmillaan esimerkiksi sähkölaitteiden tai käsitellyn puuaineksen kemikaalit pääsevät vapautumaan hylätyistä tavaroista, ja aiheuttavat ilman, maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskin. Miltä kuulostaisi esimerkiksi kyllästeaineilla maustettu juomavesi?

Joskus saattaa tulla mieleen käyttää esimerkiksi tiiliä tai betonia täytemaan sijaan kuopan täytössä, tai kaivaa kuoppa huussista tyhjennettävälle tavaralle. Jätettä ei saa missään olosuhteissa kuitenkaan haudata, vaikka kyse olisi biohajoavasta jätteestä. Rakennusjätteissä voi olla haitta-aineita, kuten asbestia tai raskasmetalleja. Käymäläjätteitä tulee kompostoida vuoden ajan siihen suunnitellussa kompostorissa, ja sen jälkeen jälkikompostoida vielä toinen vuosi esimerkiksi puutarhajätteen kanssa yhdessä lehtikompostorissa.

Faktalaatikko

Tavaroiden sisältämien kemikaalien vaikutuksia ympäristössä:

  • Vanhemmat kylmäaineet ovat otsonikerrosta tuhoavia aineita, tai erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Huolehdi kylmälaitteet vastuulliseen kiertoon, se on ilmastoteko!

Sähkö- ja elektroniikkaromu eli SER on tuottajavastuun piirissä – niinpä kaikilla laitteita myyvillä liikkeillä on velvollisuus myös vastaanottaa vanha laite. Tuottajavastuun ansiosta SER-jätteen toimitus myös jäteasemille on ilmaista!

  • Jopa Suomessa tunnetaan tapauksia, joissa raakavedestä on löytynyt puunsuoja-aineita. Pohjaveden pilaantuminen, joka aiheutuu kemikaaleista, on aina peräisin ihmistoiminnasta!

Jätteen polttaminen on kielletty

Mitään jätettä ei saa hävittää polttamalla. Tästä poikkeuksen muodostaa kuitenkin puutarha- ja haravointijäte sekä käsittelemätön puu, esimerkiksi risut, oksat ja ruoko, silloin kun poltto tapahtuu taajaman ulkopuolella. Jos puutarhajätettä poltetaan, täytyy poltettavan aineksen olla kuivaa. Polton tulee tapahtua hallitusti ja puhtaasti, ilman merkittävää savunmuodostusta, eikä siitä saa aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle. Avotulen teossa tulee aina huomioida metsä- ja ruohikkopalovaroitukset ja noudattaa erityistä varovaisuutta. Sen sijaan risujen ja oksien hakettaminen katteeksi puiden ja pensaiden juurelle on ekologista uusiokäyttöä, ja lisäksi helpottaa puutarhan kunnossapitoa. Naapureiden kanssakin pysyvät välit kunnossa, kun kysäisee, vuokrattaisiinko silppuri yhdessä. Risut ja haravointijätteet vastaanotetaan ilmaiseksi LSJH:n jäteasemilla.

Miljoona roskapussia

Luontoon päätyessään roskat hajoavat hitaasti, mutta vain eloperäiset materiaalit lahoavat ja jatkavat taivaltaan luonnon kiertokulussa. Erilaisia muovi- ja kemiallisia yhdisteitä on nykyajan tavaroissa paljon, ja vaikka esine näyttäisi katoavan, sen muruset saattavat hajota mikromuoveiksi tai liueta sateen mukana sellaisiin paikkoihin, joihin ne eivät kuulu. Muiden roskia ei tarvitsisi kerätä, eikä roskaantumisesta huolehtia, jos jokainen meistä laittaisi jätteensä sinne, minne ne kuuluvat.

Yle järjestää vuoden 2024 keväällä Miljoona roskapussia -kampanjan, jonka tavoitteena on positiivisessa hengessä vähentää roskaamista, innostaa ihmiset keräämään roskia sekä lisätä tietoisuutta roskaamisen vaikutuksista. Kampanjan aloitus on huhtikuun puolivälissä, kun kevät on paljastanut lumen alla piilotelleet roskat. Kampanjaa markkinoidaan Ylen eri kanavilla, ja sen edistymistä seurataan laskurilla Ylen sivuilla. Ihmiset voivat itse käydä lisäämässä keräämiensä roskapussien määrän oman kuntansa kohdalle. Kerättyjen pussien määrä on näkyvissä reaaliaikaisesti.  Kampanjan päättyessä Yle kertoo kampanjan lopputuloksesta. Tavoitteena on kerätä roskia ympäristöstä miljoonan roskapussillisen verran. Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat ovat mukana kampanjassa.

Marika Karulinna, ympäristötarkastaja