kesä 202019
 

Maskun kunta tilasi vuonna 2018 jättipalsamiselvityksen ProAgria Länsi-Suomi ry:ltä. Selvitystyö toteutettiin pääosin viime vuoden touko-kesäkuussa Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoiden toimesta. Kunta on antanut tiedossa olevista esiintymistä sijaintitiedot ja asukkaita pyydettiin ilmoittamaan omista jättipalsamihavainnoistaan tiedotuslehti Maskulaisen ja kunnan netti- ja facebook-sivuilla olleiden ilmoitusten avulla. Lisäksi selvitystyötä tehdessä käytiin läpi laji.fi –tietokantaan ilmoitetut kohteet. Asukkailta tuli seitsemän yhteydenottoa ja tietoja saatiin kahdeksasta uudesta esiintymästä.

Maastotyöt kohdennettiin uusien ja tiedossa olleiden alueiden ojien varsille ja muille kosteille otollisille kasvupaikoille.

Jättipalsamiselvitystyön perusteella kunta on postittanut kymmeniä kirjeitä, jotka lähetettiin löydettyjen esiintymäalueiden kiinteistöjen omistajille ja kiinteistöille, joille jättipalsami on vaarassa levitä. Kirjeessä tiedotettiin kiinteistönomistajalle selvitystyössä löydetystä jättipalsamiesiintymästä, vieraslajien haitallisuudesta ja lainsäädännöstä, leviämisen syistä sekä annetiin ohjeita jättipalsamin torjuntatyöhön.

Mynämäellä 20.6.2019

Ympäristösihteeri

kesä 192019
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.

Tulotiedot on toimitettava varhaiskasvatustoimistoon, Hallintotie 2, Masku välittömästi hoidon alettua. Tulotiedot tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa elokuussa. Tuloselvitystä ei tarvitse tehdä, mikäli lapsesta maksetaan korkeinta maksua.

Tulotietojen toimittaminen koskee myös palvelusetelillä varhaiskasvatuksessa olevia maskulaisia lapsia.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksuista ja tulojen ilmoittamisesta: toimistosihteeri Pia Kyrölä puh. 044 7388 265 tai pia.kyrola(at)masku.fi.

Suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen tapa lähettää henkilötietoja.

Varhaiskasvatuspalvelut

kesä 182019
 

Kunnanvirasto sulkeutuu torstaina 20.6.2019 klo 13.00.

Toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista juhannusta!

Seuraavan kerran virasto on avoinna maanantaina 24.6.2019.

Muistattehan, että kunnanvirasto on suljettuna ajalla 1.7. – 28.7.2019 viraston henkilökunnan kesälomien keskittämisen johdosta.

kesä 132019
 

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat merkittävää haittaa luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille ja taloudelle. Niiden kasvatus ja ympäristöön päästäminen on kielletty ns. vieraslajilain nojalla. Haitallisista vieraslajikasveista merkittävimmät ovat jättiputki ja jättipalsami sekä uutena listalle kesäkuun alusta lisätyt lupiini, kurtturuusu ja tatar-kasvit.

Kiinteistönomistajan velvollisuutena on hävittää kiinteistöllään olevat haitallisten vieraslajien esiintymät ja estää niiden leviäminen ympäristöön. Torjuntatyö on syytä aloittaa heti tänä kesänä, jotta esiintymät eivät leviä laajemmalle. Tärkeää on estää kasveja kukkimasta ja tuottamasta uusia versoja. Keinoina on kitkeminen, katkaisu, kaivaminen tai kasvuston peittäminen. Jättiputki voi aiheuttaa palovammoja, joten sen torjuntatyö on syytä jättää ammattilaisille.

Maskun kunta on kesällä 2018 kartoittanut jättipalsamin esiintymiä ja tänä kesänä torjuntatyöhön ryhdytään kunnan omistamilla kiinteistöillä. Lisäksi yksityisiä kiinteistönomistajia kehotetaan torjuntatyön aloittamiseen. Talkoita kannattaa järjestää yhdessä naapureiden kanssa.

Haitallisten vieraslajien laajemmat esiintymät ovat usein saaneet alkunsa puutarhajätteen viemisestä luontoon. Jätelain mukaan puutarhajätteet tulee käsitellä kiinteistöllä tai kuljettaa jäteasemalle, ja niiden vieminen toisen maalle on kiellettyä. Jatkossa kunta tulee kiinnittämään tähän erityistä huomiota.

Kunta järjestää yhdessä Niemenkulman kyläyhdistyksen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa vieraslaji-infon ja torjuntatalkoot Maanpään uima- ja venerannalla to 27.6.2019 klo 18.00, os. Maanpääntie 175, Masku. Mukaan ovat tervetulleita kaikki vieraslajien torjunnasta ja oman lähiympäristön hoidosta kiinnostuneet!

Tietoa vieraslajeista ja niiden torjuntakeinoista: www.vieraslajit.fi.

Tekniset palvelut

touko 282019
 

Maskun kunnan vuokra-asuntoihin on jatkuva haku.

As Oy Silmulampi:

Kartiontie 9, Askainen, vapaana 2 h + k + s, 63 m². Vuokra 723,24 €/kk,  talossa vesikeskuslämmitys.

Lisäksi tulevat vesi- ja sähkömaksut kulutuksen mukaan.

Ikäihmisille:

Iltatie 1, Lemu, vapaana 1 h + kh + yhteiskeittiö, n. 30 m². Vuokra 352,59 €/kk (sis.lämmitys, sähkö ja vesi).

Asuntoihin kahden kuukauden vuokravakuus.  Luottotiedot tarkastetaan. Tiedustelut  ja hakemukset liitteineen, toimistosihteeri Johanna Salmela, puh. 044 7388 224 tai etunimi.sukunimi(at)masku.fi.

touko 282019
 

Terveyspalvelujen vastaanotot ovat suljettuina seuraavasti:

Suun terveydenhuollon toimipisteet: Nousiainen 8.7.–4.8.2019

Terveydenhoitajan (aikuis-) vastaanotto ilman ajanvarausta: Lemu 1.7.–11.8.2019

Sulkuaikoina kyseisiä palveluja saa tarvittaessa kuntayhtymän muista toimipisteistä.

Ajanvaraukset numeroista:

Suun terveydenhuolto: ajanvaraus ma–pe 8–15.30, puh. 02 447 7700

Terveydenhoitajan vastaanotto: ajanvaraus Masku puh. 02 651 02113 tai Mynämäki puh. 02 651 02114

Kuntayhtymän hallinto

on suljettuna: 30.–31.5.2019, 21.–23.6.2019 ja 1.7.–4.8.2019.

Sosiaalipalvelut

Mynämäessä ei ole sosiaalityön asiakasvastaanottoa 10.–4.6.2019 ja 15.–26.7.2019. Yhteydenotot tänä aika hoidetaan puhelimitse puh. 044 4357 853 klo 12–13 (ma-pe).

Perheneuvonta Hermanni on suljettuna 15.–26.7.2019.

touko 202019
 

Ohje otettu sisäministeriön pelastusosaston tiedotteesta:

Polttamisen luvallisuus syytä varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta.

Useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla.

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen:

  • ei rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
  • varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
  • nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa tulen leviämisen
  • nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
  • polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle

Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty.

Tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa.

Kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä.

Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille.

Maskun kunta