Kiinteistösolmua avataan yksi solmu kerrallaan

Kevään ja alkukesän aikana kunnanhallitus käsitteli useaan kertaan Maskun kunnan hyvinvointipalvelujen tila-asioita.  Pohjana oli kunnanhallituksen nimeämän viranhaltijaryhmän tekemä tarveselvitys.  Tarveselvityksestä pyydettiin lausunnot ja se oli myös kuntalaisten kommentoitavana.  Lausunto- ja kommenttikierroksella ei tullut merkittäviä muutosehdotuksia.  Pääsääntöisesti tilat haluttiin säilyttää nykyisessä käytössä, vaikka useiden tilojen osalta todettiin niiden oleva elinkaarensa päässä.  Ehkä merkittävin muutosehdotus tuli Lemun urheilutalon osalta.  Viranhaltijatyöryhmä esitti urheilutalon poistamista käytöstä, mutta lausunnoissa pidettiin taloa säilyttämisen arvoisena.  Kunnanhallitus päätti, että talossa tehdään kunto- ja sisäilmakartoitus ja sen jälkeen päätetään jatkosta.

Sekä kunnanhallitus että viranhaltijaryhmä päätyivat siihen, että kaiken pohjana on uusien korvaavien tilojen rakentaminen Lemuun.  Uusilla tiloilla korvataan Oskarissa ja vanhassa kunnantalossa olevien toimintojen tilatarpeita.  Edellä mainituista rakennuksista voidaan luopua sen jälkeen, kun korvaavat tilat on rakennettu.  Kunnanhallitus päätti käynnistää hankesuunnittelun uusista tiloista.  Hankesuunnittelun jälkeen voidaan arvioida uuden tilan kokoa ja myös sen rakentamis- ja käyttökustannuksia.

Puukoulun osalta kunnanhallitus päätti, että rakennus laitetaan myyntiin, koska tiloja ei näillä näkymin tarvita opetustoimen käyttöön ja muun toiminnan osalta on ollut ristiriitaisia näkemyksiä.  Esimerkiksi hyvinvointipalvelut eivät ole pitäneet kirjaston sijoittamista koulun yhteyteen hyvänä ratkaisuna, vaan nykyistä kirjaston paikkaa on pidetty parempana.  Puukoulun ja kaikkien muidenkin rakennusten osalta lopullisen myyntipäätöksen tulee tekemään valtuusto.

Lemun vanhan kunnanviraston tulevaisuus on vielä avoinna.  Kunnanhallitus päätti, että merkittäviä korjauksia rakennukseen ei tulla tekemään.  Askaisten Hietarannan kiinteistö jäi myös ilman lopullista päätöstä, koska kunnanhallitus rajasi tässä vaiheessa päätökset vain Lemun kiinteistöihin ja rakennuksiin. Myös Kanta-Maskun osalta kiinteistöjen- ja rakennusten tulevasta käytöstä päätetään myöhemmin.

 Voi sanoa, että jostakin on aloitettava. Mikäli asian valmistelua olisi jatkettu koko rintamalla, olisi ollut suuri vaara, että mitään päätöksiä ei olisi saatu aikaiseksi.  Uskon, että Askaisten ja Kanta-Maskun osalta asioita ryhdytään valmistelemaan viimeistää vuonna 2022.

Uudelle valtuustolle tulee mielenkiintoisia asioita päätettäväksi.

Hyvää kesää kaikille!

Arto Oikarinen
kunnanjohtaja

Arto Oikarinen Kunnanjohtaja