Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Maskun kunnan tiedonhallinnan, tietoturvan ja tietosuojan nykytilasta. Tiedonhallinnan käsite tässä tietotilinpäätöksessä pitää sisällään tiedon- ja asiahallinnan, tietoturvan ja tietosuojan kokonaisuudet. Tietotilinpäätös on kehittyvä raportti, joka seuraa edellä mainittujen kokonaisuuksien kehittymistä kunnassa.

Tietotilinpäätöksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja luottamusta siihen, että Maskun kunnassa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita, tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita ja käsitellään henkilö- ja muita tietoja niiden mukaisesti.

Tietotilinpäätös kertoo henkilöstöllemme sekä sidosryhmillemme avoimesti tiedonhallinnan tärkeydestä toiminnassamme sekä tavoistamme huolehtia siitä. Tietotilinpäätös on luottamuksen rakentaja, johtamisen työkalu sekä sisäisen valvonnan apuväline.

Tietotilinpäätöksen koonnista vastaa kunnan tietosuojavastaava yhdessä tietoturva- ja tietosuojatiimin kanssa. Tietotilinpäätös käsitellään vuosittain kunnan johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa.

Maskun kunnan tietotilinpäätös 2023 PDF