Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä.

Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

(Lähde: Valtiovarainministeriö (2020). Suositus asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimisesta. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:22.)

Julkaisemme asiakirjajulkisuuskuvauksen kunnan verkkosivuilla 15.10.2022 mennessä.

Yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi:
Maskun kunta
Puhelin 02 4388 200 (avoinna 8–15) 
Keskuskaari 3
21250 MASKU

Virasto avoinna
ma–to klo 9–16, pe klo 9–15, juhlapyhien aattoina suljemme klo 13

Kunnan yleinen sähköpostiosoite:
maskunkunta(at)masku.fi