Lemun urheilutalon käytön rajaaminen kertaluontoisiin tilaisuuksiin

Lemun urheilutalosta on laadittu kuntotutkimus, ja terveystarkastaja on antanut tutkimusraporttiin perustuvan lausunnon, jonka mukaan Lemun urheilutalon toistuvalla, säännöllisellä käytöllä on mahdollinen terveyshaitan riski.

Edellä mainitusta syystä urheilutalolta ei voi 1.11.2023 alkaen enää varata vakiovuoroja eikä rakennuksessa tule toteuttaa säännöllisiin kokoontumisiin perustuvaa harrastustoimintaa. Urheilutalolle ei ole tällä hetkellä suunniteltu korjaustoimia, joten käyttörajoitus on voimassa toistaiseksi. Kunnan liikuntaryhmiä ei ole kokoontunut urheilutalolla enää vuonna 2023.

Käyttörajoitus ei koske yksittäisiä tilaisuuksia. Kertaluontoiset kokoontumiset ovat edelleen mahdollisia – terveystarkastajan lausunto liittyy toistuvaan, pitkäaikaiseen käyttöön. Tilaisuuksien järjestäjiä pyydetään kuitenkin huomioimaan rakennuksen kunto kokoontumisia suunnitellessaan, ja kaikille yksittäistilaisuuden järjestämistä harkitseville toimitetaan ajankohtaiset tiedot rakennuksen kunnosta. Näin on toimittu kaikkien ryhmien ja tapahtumajärjestäjien suhteen jo useita kuukausia.

Lemun urheilutalosta laaditun tutkimusraportin mukaan rakennuksen ulkoseinä-, välipohja- ja yläpohjarakenteissa on mikrobikasvustoa. Lisäksi rakennuksessa on todettu laajoja ilmavuotoja vaurioituneiden rakenteiden kautta sisäilmaan. Vauriot heikentävät sisäilman laatua. Rakenteissa havaitut mikrobivauriot ja viitteet PAH-yhdisteistä saattavat muodostaa terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen.

Lisätiedot:
Maija Leino
hyvinvointijohtaja
Maskun kunta
maija.leino@masku.fi
0447388205