Maskun Hemmingin koulun sisäilmatilanne

Syksyllä 2023 heti koulujen alkamisen jälkeen Maskun Hemmingin koulusta saatiin haittailmoitus liittyen sisäilmaympäristöön. Ilmoituksen jälkeen tehtiin kohdekäynti kiinteistöhoitajan toimesta, jolloin tarkastettiin yläpohja ja ikkunat sekä ilmanvaihtokoneiden toiminta. Syyskuussa vastaanotettiin koulun henkilökunnan adressi, jossa vedottiin kuntaan sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Asiaa käsiteltiin sisäilmatyötyöryhmässä ja tehtiin toimenpidesuunnitelma. Rehtorin toimesta laadittiin oireseurantaulukko henkilökunnalle ja viestitettiin asiasta Wilman kautta oppilaita sekä huoltajia.

Loka-marraskuussa 2023 suoritettiin rakenteita rikkomattomat tutkimukset, nuohous ja ilmanvaihdon säätö osassa rakennusta sekä työterveyslaitoksen sisäilmastokysely henkilökunnalle.

Rakenteita rikkomattomat tutkimukset suoritti Sweco Finland Oy. Raportin mukaan merkittävimpinä aistinvaraisina havaintoina voidaan pitää elementtien melko erikoiset halkeamat. Näytteissä ei todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia.

Sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannassa ei havaittu poikkeamia ja ne olivat vuodenaikaan nähden normaalilla tasolla. Painesuhteiden mittauksissa on havaittu heittelyä ja ilmanvaihtoa säädetään.

Hemmingin koulun lisätutkimuksista on pyydetty tarjoukset ja tutkimukset pyritään tekemään hiihtolomaviikolla.

Vuodelle 2024 on lisäksi suunniteltu ja ehdotettu seuraavia toimenpiteitä:

  • Ilmanvaihdon nuohous ja säätö koko rakennuksessa
  • Sisäpuolisten halkeamien tiivistys
  • Sisäpuolisten halkeamien syiden selvitys
  • Sadevesisyöksyjen lisäykset ja vesikaton korjaukset
  • Julkisivujen elastisten saumausten uusiminen
  • Tiilijulkisivun halkeamien selvitys ja mahdollisten liikuntasaumojen lisäys
  • Sisäilmaoireiden seuranta ilmanvaihdon nuohousten ja säädön jälkeen ja mahdollisten lisätutkimusten teettäminen

Maskun Hemmingin koulun sisäilmatilanteeseen suhtaudutaan vakavasti ja asian ratkaisemiseksi toimitaan kunnan sisäilmatilanteiden selvittämiseksi tehdyn toimintamallin mukaan. Tiedottamisessa on pyritty avoimuuteen ja asiapitoisuuteen. Asiaa on käsitelty Maskun kunnan teknisessä lautakunnassa 9.1.2024 sekä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa 16.1.2024. Työterveyshuolto on mukana tilanteen selvittämisessä ja seurannassa alusta asti.

Pöytäkirjojen haku (tweb.fi)