Arkeen voimaa – ryhmätoiminta

Arkeen voimaa

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva ja vaikuttavaksi todettu itsehoidon ryhmätoimintamalli. Arkeen Voimaa –ryhmä soveltuu kaikille, jotka haluavat lisätä omaa hyvinvointiaan ja arjessa jaksamistaan.

Arki voi tuntua uuvuttavalta esimerkiksi yksinäisyyden, mielialan laskun, pitkäaikaissairauden, työttömyyden tai läheisen sairauden vuoksi. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään. Ryhmä voi myös toimia työhyvinvoinnin tukena ja antaa valmiuksia kohdata myöhemmin mahdollisesti eteen tulevia haasteita.

Ryhmä kokoontuu viikoin välein yhteensä kuusi kertaa 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmän tuki kannustaa tekemään myönteisiä muutoksia pienin askelin ja ylläpitämään niitä arjessa. Toiminta perustuu tasavertaisuuteen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen osallistujien kesken. Ryhmää ohjaavat koulutetut Arkeen Voimaa –ohjaajat. Osallistuminen ryhmään on maksutonta ja sisältää kahvitarjoilun.

Arkeen Voimaa -toiminta on kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintapalvelu. Ryhmiin voi osallistua kaikista kunnista.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

https://www.varha.fi/fi/arkeen-voimaa

Arkeen Voimaa

Arkeen Voimaa – Facebook

Arkeen Voimaa – Instagram

Arkeen Voimaa – Twitter

Varha