Työnantajan työterveyspalvelut

Mehiläinen Oy hoitaa Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueen työterveyshuoltopalvelut 1.1.2021 lukien

Työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut kunnalliselta työterveysyksiköltä. Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työterveyshuoltopalvelut. Tämän velvoitteen kunta voi hoitaa eri tavalla; joko tuottamalla palvelut itse, kuntayhtymänä, kunnallisena liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Kunta voi myös toteuttaa sen yhteistyössä yksityisen työterveyspalvelujen tuottajan kanssa.

Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnat ovat kilpailuttaneet järjestämisvastuullisen työterveyshuollon ja sen tuottamisesta vastaa Mehiläinen Oy. Sopimuskausi käynnistyy 1.1.2021 lukien. Sopimus on voimassa 31.12.2024 asti + 1 + 1 optiovuotta. Mikäli yritys haluaa käyttää kuntien esikilpailuttamaa työterveyshuoltoa Mehiläinen Oy:ssä, tulee yrityksen tehdä Mehiläinen Oy:n kanssa oma erillinen sopimus.

Hinnoittelu toimii seuraavasti:

Mehiläinen on sitoutunut tuottamaan laissa säädettyjä, ennaltaehkäiseviä Kelan korvausluokka 1  (KL1) työterveyshuoltopalveluja Mehiläisen työterveyshuollon vuoden 2020 hinnaston mukaisin hinnoin ajalla 1.1.2021-31.12.2023. Sairaanhoidon palveluiden Kelan korvausluokka 2  (KL2) osalta sekä diagnostiikan osalta (KL1 ja KL2) käytetään kulloinkin voimassa olevaa Mehiläisen työterveyshuollon vuosihinnastoa. Vuoden 2023 jälkeen Mehiläinen ja palveluita ostava yritys/yrittäjä voivat sopia palveluiden hinnoista vapaasti sekä KL1:n että KL2:n osalta.

Jos kiinnostuit, saat lisätietoa sopimusasioista ja hintatiedoista, seuraavilta tahoilta:

Mehiläinen Työelämäpalvelut:
Mehiläinen Työelämäpalvelut myynti: myynti@mehilainen.fi , puh 010 4140112
Palvelupäällikkö Minna Suominen, minna.suominen@mehilainen.fi, puh 050 5115759