Vaellusreitit

Vaellusreiti löytyvät nyt myös Virma-karttapalvelusta

Kolkanpolku

Reitistö sijoittuu Lemun keskustan läheisyyteen. Aloituspaikka on Maskussa Lemun kirjastolla (Askaistentie 142, 21230 Lemu),  jossa on myös mahdollisuus pysäköintiin.

Kolkanpolkujen ulkoilureitit koostuvat kolmesta, toisistaan erillisestä reitistä. Merkityt lähtö- ja parkkipaikat ovat Lemun kirjastolla, Miiaisissa ja Seijaisissa. Reisvuoren ja Veraisten reittien varrella on kiintolaavu, ja molemmilla laavuilla on lisäksi nuotiopaikka, biokäymälä ja vastakirves. Kaikkien polkureittien varrelta on myös mahdollisuus poiketa johonkin seuraavista näköalapaikoista: Isovuori Reisvuoren reitillä, Mannuistenvuori Veraisten reitillä ja Kuuvanvuori Kuuvanvuoren reitillä. Polkureitit ovat yhteydessä toisiinsa maanteitse, ja nämä välimatkat voit kulkea vaihtoehtoisesti myös polkupyörällä. Välimatkat mukaan laskettuna reitistön kokonaispituus on noin 20 km.

Oukkulanlahti

Oukkulanlahden lintuvesialue sijaitsee n. 25 km Turusta luoteeseen Maskun kunnan alueella.

Oukkulanlahti

Tähän lintuvesialueeseen kuuluu muitakin vesialueita kuin varsinainen Oukkulanlahti. Yhdessä Halkkoaukon, Aitsaarenrauman ja Rukanaukon kanssa Oukkulanlahti muodostaa suurimman ja yhtenäisimmän kokonaisuuden Lounais-Suomen merenlahdista. Sen Natura-alueen pinta-ala on 898 ha.

Lisätietoja

Retkeily

Oukkulanlahden luontoon voi tutustua Lemun Kaidanpään lintutornista ja sen yhteydessä olevalta luontopolulta. Lintutornin yhteydessä on parkkipaikka ja tornille ohjattu polku on varustettu luonnosta kertovin infotauluin. Kaidanpään tornille ja luontopolulle on matkaa Turusta 25 km. Turusta Kustaviin vievän tien (valtatie 192) varrelta matkaa tänne on vajaa viisi kilometriä.
Alueella retkeiltäessä on tarkeää pysyä ohjatuilla poluilla ja teillä. Alueella liikkuvan on myös hyvä tietää, että perustetuilla luonnonsuojelualueilla on rauhoitusmääräyksiä, joiden mukaan mm. tulenteko, telttailu ja muu leirielämä on kiellettyä. Samoin kasvien ja kasvinosien kerääminen ja vahingoittaminen ovat kiellettyjä. Pääosalla luonnonsuojelualueiden rantaniityistä liikkuminen on kielletty 15.4.–15.7. välisenä aikana.

Oukkulanlahden retkeilykartta

Oukkulanlahden retkeilykartta

Kaidanpäähän johtava luontopolku ja lintutorni avattiin virallisesti käyttöönsä 12.5.2004. Opastus polun parkkipaikalle on viitoitettu Kirkkotieltä alkaen.

Kuhankuonon retkeilyreitistö

Kurjenrahkan kansallispuisto