Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tehdään indeksitarkistus kahden vuoden välein, seuraavaksi 1.8.2024. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on perheen nuorimman lapsen osalta 311,00 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli 124,00 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 30,00 euroa.

Muutos koskee kunnallista sekä palvelusetelillä yksityiseltä saatua varhaiskasvatusta.

Tulorajat ja maksut 1.8.2024 alkaen

Perheen kokoTuloraja €/kkMaksuprosentti %Alimman perittävän maksun tuloraja (veronalaiset ja verosta vapaat tulot yht.) €/kkKorkeimman maksun tuloraja (veronalaiset ja verosta vapaat tulot yht.) €/kk
2406610,743426968
3524510,755218147
4595610,762328858
5666710,769439569
6737610,7765210278

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275,00 euroa.

Tulotiedot

Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu. 

Päivitä/toimita tulotiedot elokuun alussa, viimeistään 15.8.2024. Toimita tositteet Hallintotie 2, 21250 Masku tai sähköpostilla pia.kyrola(at)masku.fi. Pyydä salattu sähköposti, johon vastaamalla voit liittää tositteet. Tuloselvityslomake löytyy osoitteesta:
https://www.masku.fi/wp-content/uploads/Varhaiskasvatuksen
tuloselvitys.pdf
Tulorekisteriä käytetään tarvittaessa tietojen tarkastamiseen, eikä tulorekisterin käyttö poista velvoitetta toimittaa tositteet. Mikäli tositteita ei toimiteta, määritetään
korkein maksu.

Lisätietoja

Pia Kyrölä
toimistosihteeri
puh. +358 44 7388 265
pia.kyrola(at)masku.fi
Varhaiskasvatuspalvelut