Lounatuulen päiväkoti

Osoite: Valtuustotie 5, 21230 Lemu 

Lounatuulen päiväkoti on avoinna 6.15–17. (Tarvittaessa avaamme aikaisemmin erikseen sovittaessa)

Toimintamme lähtökohtana on hyvinvoiva lapsi. Jokainen lapsi kohdataan yksilönä, lasta arvostetaan ja toimimme hänen kanssaan tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa. Tuemme sekä lasten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita että lapsen ja aikuisten välisiä suhteita turvallisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Tärkeää on rohkaisu, kehuminen ja kannustus. Pedagogisen toimintamme lähtökohtina ovat lasten osallistumisen mahdollistaminen, lasten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja pienryhmätoiminta. Keskeisiä toimintatapoja ovat myös toiminnallisuus, leikki ja liikkuminen. Käytössämme on lapsen vuorovaikutustaitoja tukeva Piki-toimintamalli ja olemme mukana Ilo kasvaa liikkuen- hankkeessa.

Luonnon ja ympäristön merkitys sekä luontosuhteen vaaliminen näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme. Kiinnitämme huomiota mm. kierrätykseen sekä veden ja sähkön kulutukseen. Oppimisympäristöinä hyödynnämme paljon päiväkotimme lähiympäristöä esim. metsää Metsämörri -retkillä 

Päiväkoti toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana.

Lounatuulen päiväkodin keittiö                                                                                     Puh. 050 0862 318

Lemun koulun keittiö (esiopetus)                                                                         Puh. 044 7388 387

Askaisten koulun keittiö (esiopetus)                                                                    Puh. 044 7388 385

Haitulit 1-3 -vuotiaiden ryhmä

Puh. 050 5910 260
Osoite: Iltatie 1, 21230 Lemu

Kuvituskuva Lounatuulen päiväkoti

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja.

Pööpötit 2-4 -vuotiaiden ryhmä

Puh. 044 7388 347
Osoite: Valtuustotie 5, 21230 Lemu

Kuvituskuva Lounatuulen päiväkoti

Ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Maahiset 3-5 -vuotiaiden ryhmä

Puh. 050 3042 001
Osoite: Valtuustotie 5, 21230 Lemu

Kuvituskuva Lounatuulen päiväkoti

Ryhmässä työskentelee  kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja ryhmäavustaja.

Menninkäiset 4-5 -vuotiaiden ryhmä

Puh. 044 7388 327
Osoite: Valtuustotie 5, 21230 Lemu

Kuvituskuva Lounatuulen päiväkoti

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Peikonpesä – 4-5 v. luontoryhmä

Puh. 050 5500 264
Osoite: Valtuustotie 5, 21230 (kota päiväkodin metsäpihalla)

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Esiopetus Lemu

Osoite: Opinkuja 14, 21230 Lemu (Lemun koulun tiloissa)

Kissantassut 1

puh. 050 9115 443

puh. 044 7388 251

Kissantassut  -ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Esiopetus Askainen

Puh. 044 7388 302
Osoite: Askaistentie 700, 21240 Askainen (Askaisten koulun tiloissa)

Askaisten esiopetuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja ryhmäavustaja.