Lupa-asian kulku ja käsittely

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).

Maskun kunnassa haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa sähköisesti ePermit palvelun kautta. ePermit palvelussa käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakija toimittaa myös erityissuunnitelmat sähköiseen palveluun.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

 1. Lupahakemus liitteineen ePermittiin
 2. Lausunnot
  – Mahdolliset korjaukset ja täydennykset, sekä tarvittaessa muut lausunnot muilta viranomaisilta
 3. Lupapäätös / julkipano
 4. Oikaisuvaatimus 14 vrk rakennustarkastajan päätöksestä
 5. Valitusaika 30 vrk rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä
 6. Aloituskokous tarvittaessa ( aina uusissa asuinrakennuksissa )
 7. Vastaavat työnjohtajat
  – Hakemukset tehdään ePermitin kautta
 8. Mahdollisten erityissuunnitelmat (esim. rakenne- ja LVI-suunnitelmat) hyväksyminen
  – tallennus ePermittiin
 9. Kaikki lupapäätöksessä määritellyt tarkastusasiakirjat, sekä muut rakennusluvassa määritetyt dokumentit tallennettava ePermittiin.
 10. Rakennustyönaikaiset katselmukset
 11. Loppukatselmus

Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa. Rakennuksen suunnittelijan pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelijoiden pätevyys määräytyy valtioneuvoston asetusten ja ohjeiden mukaisesti.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanoilmoitus on julkisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Rakennustarkastajan myöntämän luvan käsittelyaika on n. 2-3 viikkoa, lautakunnassa käsiteltävän luvan n. 1 – 1,5 kk.

Rakennustyön aloittamisesta on aina ilmoitettava rakennusvalvonta-
viranomaiselle.

Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei voimassaololle haeta erityisestä syystä pidennystä luvan voimassaoloaikana. Pidennystä tulee hakea ennen lupa-ajan tai hyväksynnän umpeutumista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.