Luvan hakeminen

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).

Maskun kunnassa haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakija toimittaa myös erityissuunnitelmat Lupapiste.fi palveluun.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.