Luvan hakeminen

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti (maankäyttö- ja rakennuslaki § 131).

Maskun kunnassa rakennus- tai toimenpidelupaa haetaan sähköisen ePermit palvelun kautta. 

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.