Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2024

Jo muutaman vuoden ajan kuntataloutta on leimannut ennustettavuuden vaikeus, mutta tulevana vuonna 2024 Maskun kunnalla on tämän ohella edessä myös selvästi tiukkenevan talouden haaste. Kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen aiemmin ennakoitua reilumman negatiivisen kehityksen, kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman sekä maailmantilanteen aiheuttaman yleisen kustannusten ja korkojen nousun myötä. Tulot siis vähenevät ja menot kasvavat samaan … Lue lisää