Maskun Hemmingin koulun sisäilmatilanne 10.5.

Maskun Hemmingin koulun sisäilmaa koskevat lisätutkimukset ovat nyt valmistuneet. Maskun kunta sai elokuussa 2023 haittailmoituksen Hemmingin koulun sisäilmasta. Haittailmoituksen seurauksena kunta ryhtyi toimenpiteisiin sisäilman tutkimiseksi. Syksyllä 2023 Hemmingin koululle tehtiin rakenteita rikkomattomia tutkimuksia, nuohous, ilmanvaihdon säätö ja henkilöstölle toteutettiin Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Rakenteita rikkomattomissa tutkimuksissa ei löydetty muuta poikkeavaa kuin elementtien erikoiset halkeamat. Sisäilmastokyselyssä puolestaan raportoitiin lämpöolosuhteisiin, ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyvistä haitoista. Keväällä 2024 Hemmingin koululle tehtiin rakenneavauksia rakenteen kunnon selvittämiseksi sekä merkkiainekokeita ilmatiiveyden mittaamiseksi.

Rakenneavauksissa Hemmingin koulusta otettiin 20 näytettä, joista kolmessa todettiin viite mikrobivauriosta ja viidessä vahva viite mikrobivauriosta. Rakenneavauksissa havaittiin myös kuusi kosteusvaurioindikaattoria. Vauriot painottuvat ulkoseinärakenteen alaosiin sekä ikkunoiden alapuolelle. Hemmingin kouluun tehtiin myös merkkiainekokeita, joilla selvitettiin rakennuksen ilmatiiveyttä. Merkkiainekokeet tehtiin kuuteen eri tilaan ja niissä havaittiin ilmavuotoja välipohjan ja ulkoseinän liitoskohdissa sekä ikkunoiden ympäristössä. Rakennuksessa havaittiin myös halkeamia julkisivussa, elementtisaumauksissa ja paikallisesti sisäkuoressa. Julkisivun tuuletuksessa on myös puutteita ja rakennuksessa havaittiin ylipainetta.

Ensimmäisinä toimenpiteinä sisäilman laadun parantamiseksi kunta tekee rakennuksen käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Tämä tehdään tehostamalla ilmanvaihtoa ja hankkimalla tiloihin siirrettäviä ilmanpuhdistimia. Jatkotoimenpiteiksi ehdotetaan tiivistyskorjauksia, ikkunoiden uusimista ja julkisivun saumojen halkeamien korjauksia. Toimenpide-ehdotukset käsitellään kunnanhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa toukokuun aikana, minkä jälkeen toimenpiteet ja aikataulu vahvistuvat. Osa korjauksista pyritään aloittamaan jo kesän aikana, mutta ne voivat jatkua syksyyn. Tällöinkin korjaustyöt vaikuttavat rakennuksen käyttöön vain paikoitellen. Näiden lisäksi toteutetaan jo aiempien tutkimusten perusteella ehdotetut sisäilman laatua parantavat toimenpiteet.

Maskun Hemmingin koulun sisäilmatilanteeseen suhtaudutaan vakavasti ja asian ratkaisemiseksi toimitaan kunnan sisäilmatilanteiden selvittämiseksi tehdyn toimintamallin mukaan. Toiminnassa pyritään johdonmukaisuuteen ja toteutettavissa tutkimuksissa sekä toimenpiteissä käytetään erityisasiantuntijoita. Tiedottamisessa on pyritty avoimuuteen ja asiapitoisuuteen. Tilannetta on käsitelty syksystä asti Maskun kunnan sisäilmatyöryhmässä ja tammikuussa myös Maskun kunnan teknisessä lautakunnassa sekä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa. Myös työterveyshuolto on ollut mukana tilanteen selvittämisessä ja seurannassa alusta asti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa: 

Tutkimustulokset ja suunnitellut toimenpiteet: kiinteistöpäällikkö Mika Furuholm puh. 044 7388 185 mika.furuholm@masku.fi 

Työsuojelu: työsuojelupäällikkö Anna Leminen puh. 0447388214 anna.leminen@masku.fi