Sekajätteen sisältöön sukelletaan Turun Topinojalla – Tänä vuonna tutkitaan myös biojätteen määrää ja koostumusta

Turun Topinojan jätekeskuksessa tutkitaan parasta aikaa, mistä alueella syntyvä sekajäte koostuu. Noin joka toinen vuosi toistettavan tutkimuksen avulla pystytään selvittämään alueen asukkaiden lajittelutottumuksia. Kuluvana vuonna tutkitaan myös alueelta kerätyn bio- ja elintarvikejätteen määrää ja koostumusta. Tutkimustuloksia hyödynnetään muun muassa LSJH:n neuvontatyössä ja viestinnässä.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Topinojan jätekeskuksessa Turussa tehdään 20.–31. toukokuuta sekajätteen koostumustutkimusta.

Tutkimuksessa tutkimuslajittelijat avaavat yksi toisensa jälkeen alueelta kerättyjä sekajätteen roskapusseja nähdäkseen, minkälaista jätettä kodin sekalainen roskapussi sisältää.

– Tutkimuksen avulla halutaan selvittää kierrätyskelpoisen materiaalin osuus sekajätteestä. Tavoitteena on myös seurata alueen jätemääriä sekä selvittää lajittelun ja kierrätyksen kehittymistä alueella, LSJH:n tutkimus- ja kehityspäällikkö Miia Jylhä kertoo.

Jätelain muutosten odotetaan näkyvän sekajätteen koostumuksessa

Viimeksi sekajätteen koostumusta on tutkittu vuonna 2022. Tuolloin selvisi, että sekajätteen roskapussista jopa kolmasosa oli biojätettä. Lisäksi arvioitiin, että jopa 80 prosenttia pussin sisällöstä olisi ollut lajiteltavissa kierrätykseen.

– Lähtökohtaisesti oletamme, että biojätteen kokonaismäärä sekajätteen joukossa vähenee, sillä sen lajitteluvelvoite on kiristynyt jätelakimuutoksen myötä ja sitä kerätään erikseen yhä useammalla kiinteistöllä, Jylhä toteaa.

– Eri jätejakeiden suhteelliset osuudet voivat kuitenkin muuttua eri suuntiin, sillä samalla myös esimerkiksi pakkausjätteitä lajitellaan aiempaa ahkerammin ja useammalla kiinteistöllä, hän lisää.

Vain lajittelemalla jätteet oikeisiin jäteastioihin, niiden sisältämät tärkeät ravinteet tai materiaalit saadaan talteen.

– Sekajätteen joukossa hyötyjätteet poltetaan energiaksi ekovoimalaitoksessa, mutta vielä arvokkaampaa olisi saada materiaalit ja ravinteet kiertoon, Jylhä muistuttaa.

Biojätteen seasta kaivetaan tietoa ruokahävikin määrästä

Sekajätteen koostumustutkimuksen kanssa samaan aikaan tehdään tänä vuonna bio- ja elintarvikejätetutkimus yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.

Viimeksi elintarvikejätteen määrää ja koostumusta tutkittiin vuonna 2019. Tässä tutkimuksessa selvitetään erityisesti ruokahävikin määrää.

– Tämä on meille hieno mahdollisuus! Pystymme yhteistyön avulla saamaan uutta tietoa alueen kotien tämänhetkisestä elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrästä. Tietoja voidaan käyttää arvioimaan myös laajemmin koko maan tilannetta. Tulokset kertovat lisäksi jätemäärien suunnan kehityksestä aiempaan tutkimukseen verrattuna, kertoo Luken erikoistutkija Kirsi Silvennoinen.

Tutkittavat jätteet kerätään tutkimuslajitteluviikoilla kotitalouksilta, jotka sijaitsevat etukäteen valituilla alueilla, normaalien tyhjennysreittien varrella.

Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan tulosten valmistuttua. Tuloksia hyödynnetään muun muassa LSJH:n ympäristökasvatuksen ja jäteneuvonnan sekä viestinnän kehittämiseen.

Koostumustutkimuksia tehdään säännöllisesti myös muissa Suomen jätelaitoksissa, joten tuloksia on mahdollista vertailla eri alueiden kesken. Jätelaitosten kattojärjestö Suomen Kiertovoima KIVO tekee sekajätteen koostumuksesta valtakunnallista seurantaa.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tutkimusta paikan päälle Turun Topinojalle ma–pe klo 8–16. Vierailusta Topinojalla voi sopia suoraan tutkimusassistentti Elisa Hyttisen kanssa (puh. 0405285093, elisa.hyttinen@lsjh.fi).

Kivon koostumustietopankki: https://kivo.fi/ymmarramme/koostumustietopankki/.

 

Lisätiedot:

Miia Jylhä, LSJH
tutkimus- ja kehityspäällikkö
puh. 020 728 2114
miia.jylha@lsjh.fi

Kirsi Silvennoinen, Luke
erikoistutkija
puh. 029 532 6540
kirsi.silvennoinen@luke.fi

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 450 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!

Liitteet

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon