Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2024-2025

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina käsittelyyn tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus on laadittu marraskuu 2023 tilanteen mukaan.

Katsaus kunnassa vuoden 2023 aikana hyväksytyistä, vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitusasioista ja niihin liittyvistä kunnan päätöksistä on esillä tutustumista varten Maskun kunnanviraston palvelupisteessä, osoite Keskuskaari 3, 21250 Masku, viraston virka-aikana sekä kunnan kirjastoissa kirjastojen aukioloaikana.

Kaavoituskatsaus löytyy myös kunnan kotisivuilta www.masku.fi kohdasta Asuminen ja ympäristö – Yleistä kaavoituksesta ja maankäytöstä.

Kunnanhallitus

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2024-2025

Maankäytön hankkeet