Ympäristölupapäätös; J & T Pajunen Oy, Rusko

Kuulutus Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 16.6.2022 § 32 ympäristönsuojelulain 89 § mukaisesta ympäristöluvan muutoksesta. Lupa koskee jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä ja varastointia Ruskon Hujalassa kiinteistöllä 704-403-4-35 (Riranummi) osoitteessa Hujalantie 279. Päätöksen julkaisupäivä on 23.6.2022. Päätöksen nähtävilläoloaika on 23.6.2022 – 1.8.2022 sähköisesti Ruskon kunnan verkkosivuilla (www.rusko.fi). Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta. … Read more

Palsalan asemakaava ja asemakaavamuutos, lainvoima

Maskun kunnanvaltuusto on 4.4.2022 hyväksynyt Palsalan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen. Kaava on saanut lainvoiman ja on voimassa. Asemakaava ja -muutosalue rajoittuu etelässä Seppäläntiehen ja Anjanpellon omakotitaloalueeseen, lännessä Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen alueeseen ja idässä Leppälinnuntiehen. Maskussa 10.6.2022 Kunnanhallitus